Vormingen

Op deze pagina vind je het overzicht van opleidingen en vorming georganiseerd door het Netwerk en andere organisaties.

Wil je een vorming op maat contacteer Axana Walterus - 011 81 94 72 - axana.walterus@npzl.be. Je krijgt dan een aanvraagformulier toegestuurd.

De vormingsbrochure van het voorjaar 2020 kan je openen door hier te klikken.

Als je je inschrijft voor een vorming georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, gelden de annulatievoorwaarden.

Vormingen die georganiseerd worden door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, kan je via deze link terugvinden.

georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Limburg
georganiseerd door andere organisatie

Pijn en symptoomcontrole in palliatieve zorg start 29 september 2020
Nog 24 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Referentieverpleegkundigen palliatieve zorg. Alle andere verpleegkundigen die reeds een basisopleiding palliatieve zorg hebben gevolgd en die zich hierin willen verdiepen.

Inhoud

Volgende thema's komen aan bod: Klik hier voor de flyer

 • Inleiding en kennismaking. Hoe een casus bespreken
 • Pijncontrole: basis en verdieping 
 • Gebruik van de spuitaandrijver 
 • Vocht & voeding
 • Gastro-intestinale problemen
 • Urologische, respiratoire- en overige symptomen
 • Gebruik van meetinstrumenten
 • Oncologische wondzorg
 • Palliatieve sedatie
 • Urgenties in palliatieve zorg
 • Integratie van de leerstof

Dinsdag 12 januari 2021: Examinering (facultatief)

Attestering

Aanwezigheidsattest. Indien geslaagd op het examen wordt dit op het aanwezigheidsattest vermeld.

Data

Dinsdag 29 september 2020

Dinsdag 13 oktober 2020

Dinsdag 27 oktober 2020

Dinsdag 17 november 2020

Dinsdag 1 december 2020

Dinsdag 15 december 2020

Dinsdag 12 januari 2021: examen van 09u00 tot 12u30 (facultatief)

Opbouw

De opleiding bestaat uit 6 volledige dagen waarin verschillende thema's uit de pijn en symptoomcontrole binnen palliatieve zorg aan bod komen. De zevende dag, 12 januari, is er de mogelijkheid om een schriftelijk examen af te leggen voor zij die dit wensen. 

Inschrijving

Online inschrijven.

Maximum 24 deelnemers per opleiding.


Locatie

Nog te bepalen.

Kostprijs

€495,00

Incl. de maaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauze.

Informatie

Liesbet Muermans - Axana Walterus 

011 81 94 72 

liesbet.muermans@npzl.be - axana.walterus@npzl.be

Samenwerking

Deze opleiding werd ontwikkeld in samenwerking met de hogescholen PXL en UCLL.

Deelname aan het postgraduaat palliatieve zorg (PG PZ) aan deze hogescholen:

PXL: deze opleiding maakt integraal deel uit van dhet PG PZ aan de PXL. Indien met vrucht geslaagd voor het examen, wordt u vrijgesteld voor deelname aan de module pijn en symptoomcontrole binnen het PG PZ aan de PXL.
Info: jan.coel@pxl.be

UCLL: voor deelname aan het PG PZ aan de UCLL moet u een minimum aantal gevolgde vormingsuren kunnen aantonen. De uren van deze opleiding komen hiervoor in aanmerking. 
Info: nancy.cannaerts@ucll.be

Multidisciplinaire kernopleiding palliatieve zorg NAJAAR 2020 start 8 september 2020
Nog 23 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Alle hulpverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn : thuis, in een ziekenhuis, in een woonzorgcentrum, in een voorziening voor personen met een beperking, in een psychiatrisch verzorgingstehuis of ziekenhuis,...

Inhoud

Palliatieve zorg is een totaalzorg die zich toelegt op zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg. In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen. Je verwerft kennis en vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit alles doe je samen met collega's uit diverse sectoren zodat een interactief leren ontstaat.

Volgende thema's komen aan bod: - geschiedenis van palliatieve zorg - regelingen en tegemoetkomingen - de palliatieve patiënt - pijn & symptoomcontrole - een contextuele benadering - kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg - communicatie met palliatieve patiënten en hun naasten - ethisch reflecteren op de grens van leven en dood - medisch begeleid sterven: een begrippenkader - spirituele zorg - rouwzorg - complementaire zorg - zorg voor de zorgenden.
Zelfreflectie, introspectie en zelfontwikkeling zijn thema's die voor iedere hulpverlener doorheen een loopbaan terugkomen.

In de context van palliatieve zorg zien wij dit 'kijken naar jezelf' als een absolute noodzaak. Binnen de opleiding zal er dan ook meermaals aandacht worden besteed aan wie jij bent als persoon en wat jijzelf meeneemt aan eigen ervaringen in de relatie met patiënten en naasten.

Klik hier voor de flyer.

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Dinsdag 8 september 2020

Dinsdag 22 september 2020

Dinsdag 6 oktober 2020

Dinsdag 20 oktober 2020

Dinsdag 10 november 2020

Dinsdag 24 november 2020

Dinsdag 8 december 2020

Telkens van 09u00 tot 16u30

Inschrijving

Online inschrijven. 

Maximaal 24 deelnemers per opleiding. 


Locatie

Nog te bepalen.

Kostprijs

€495,00 incl. de middagmaal, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes. 

Informatie

Els Noels  - Heidi Jans 

011 81 94 72 

els.noels@npzl.be - heidi.jans@npzl.be

Aromatherapie in Palliatieve Zorg start 4 juni 2020
Nog 17 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Multidisciplinair

Inhoud

Aromatherapie kan een belangrijke ondersteuning bieden in palliatieve zorg om het comfort en het welbevinden van een palliatieve patiënt te verbeteren. Zo kunnen etherische oliën gebruikt worden in de omgeving van de patiënt, tijdens het baden, verzorgen en masseren: de geuren kalmeren, ontspannen, verlichten, zuiveren en kunnen ondersteunend zijn op zowel lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel vlak. In deze praktische workshop maak je kennis met de oliën en de vele toepassingsgebieden.Je leert hoe je ze op een veilige manier kan gebruiken in de palliatieve zorg. Klik hier voor de flyer.

Attestering

Aanwezigheidsattest

Inschrijving

Online via www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Provinciehuis - Vormingslokaal - 1.17

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

Kostprijs

€45.00

Informatie

Els Noels

els.noels@npzl.be - 011 81 94 72 

Het "gewone" sterven - Nog doodgewoon? start 19 mei 2020
Nog 132 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, ergotherapeuten, sociaal assistenten, moreel consultenten, vrijwilligers en andere hulpverleners die rond palliatieve zorg werken in diverse settings

Doelstellingen

Een studiedag die gaat over het weer vertrouwd raken met het "gewone" stervensproces. De voeling met deze materie lijken we op een generatie tijd kwijt geraakt te zijn. Als hulpverlener spelen we een sleutelrol in het aanleren van de patiënt en diens familie wat sterven inhoudt. 

Inhoud

De meeste mensen in België sterven in het ziekenhuis. Zelfs kankerpatiënten
spenderen hun laatste levensmaanden nog te vaak in het ziekenhuis en 19% van de ziekenhuispopulatie bestaat uit palliatieve patiënten!
Het is ook geen geheim dat het “gewone” sterven wel het normale verloop blijft, ondanks de belangstelling voor euthanasie en palliatieve sedatie. Als we grote kans hebben op een “gewoon” overlijdensproces, waarom dan de nood om in een ziekenhuis te zijn?

Het lijkt erop dat onze vertrouwdheid met het “gewone” sterven is vervlogen. 

Het idee heerst dat sterven kort moet zijn, gecontroleerd,
zonder lijden én liefst helemaal naar wens van de patiënt en/of familie.
Toch is dat niet (altijd) mogelijk!

Deze studiedag gaat over het weer vertrouwd raken met het "gewoon" stervensproces. We stellen ons de volgende vragen:

Hoe loopt dit in andere culturen? Wat is de tendens in België? Hoe kunnen we als zorgverleners communiceren met elkaar opdat patiënt en familie in vertrouwen en met een gerust hart naar deze laatste fase kunnen gaan. Welke taboes heersen er rond een gewoon stervensproces? Hoe kunnen we de sfeer rond een sterfbed beter vatten?

Voor de flyer klikt u hier

Attestering

Aanwezigheidsattest voorzien en accreditering voor artsen werd aangevraagd

Data

Dinsdag 19 mei 2020

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

Provinciehuis, Boudewijnzaal

Parking via Bosstraat

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

Kostprijs

€95 

Na inschrijving ontvangt u een factuur

Informatie

Kim Trippas en Emily Van Hout

011 81 94 72 

kim.trippas@npzl.be

emily.vanhout@npzl.be

Avondsymposium: Hoe zal ik het zeggen? Over communicatie met patiƫnten en hun familie in palliatieve zorg. start 23 april 2020
Nog 50 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Multidisciplinair.

Inhoud

Hoe lang je ook al in het palliatieve werkveld staat, het omgaan met de soms heftige emoties van patiënt en familie, maar ook met die van jezelf, wordt er niet gemakkelijker op.

Wat gaat er door je heen wanneer iemand je vlakaf vraagt of hij gaat sterven? Hoe ga je om met druk van de patiënt of de familie? Vaak weet je niet hoe te reageren op bepaalde uitspraken, of wil je de mensen troosten maar weet je niet hoe.

Tijdens dit interactieve avondsymposium wordt ingegaan op de zaken waar jij tegenaan loopt als hulpverlener in een palliatieve setting. Je krijgt de kans om zelf casussen of vragen aan te brengen die gezamenlijk verder worden uitgewerkt. Op deze manier worden er concrete handvaten aangereikt om je hierin recht te houden.

 

Klik hier voor de flyer.

Attestering

Aanwezigheidsattest. Accreditering voor artsen en kinesisten is aangevraagd.

Data

Donderdag 23 april 2020.

Van 20u tot 22u

Inschrijving

Online via http://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

CC Palethe

Jeugdlaan 2

3900 Pelt

Kostprijs

€25,00

Informatie

Axana Walterus 

011 81 94 72 

axana.walterus@npzl.be

Maurice is palliatief en... hoe bespreek ik dit met hem? start 26 maart 2020
Nog 52 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Hulpverleners die werken met personen met een beperking

Inhoud

Goed communiceren is geen evidentie. Laat staan wanneer er ook een beperking in het spel is. Sommige hulpverleners voelen zich niet vaardig genoeg om het gesprek aan te gaan met personen met een beperking. Anderen maken zich dan weer zorgen over  mogelijke reacties tijdens het gesprek en hoe daarmee om te gaan. Deze, en nog vele andere redenen, maken dat mensen met een beperking nog te vaak beschermd worden voor ‘moeilijke’ gesprekken. Dit terwijl zij net extra gebaat zijn bij duidelijke communicatie en informatie op maat…
Tijdens deze studiedag willen we extra aandacht besteden aan twee soorten ‘moeilijke’ gesprekken, namelijk: gesprekken rond vroegtijdige zorgplanning en slechtnieuwsgesprekken.
Annemieke Wagemans en Marijke Tonino zijn beiden arts voor verstandelijk gehandicapten in palliatieve zorg. Vanuit hun eigen  ervaringen zullen zij vertellen hoe er in de laatste levensfase gecommuniceerd kan worden met deze patiënten.

Annemieke Wagemans - 'Advance Care Planning voor personen met een verstandelijke beperking.'

Het gesprek aangaan over toekomstige zorg is niet altijd gemakkelijk. Wel is het belangrijk om de wensen van de cliënt en diens familie bijtijds te bespreken. Hiermee bereiken we dat er minder onrust is op het einde van het leven en er meer gebeurt wat cliënt en familie wensen.  Wat zijn ervaringen met het tijdig bespreken van toekomstige zorg (advance care planning) en wat is nodig om dit goed te kunnen doen?Aan de hand van casuïstiek krijgt u handvaten om palliatieve zorg bespreekbaar te maken met uw cliënten en familieleden.

Marijke Tonino - 'Help, mijn patiënt is ernstig ziek! Hoe moet ik dit bespreken?'

Aan de hand van casuïstiek wordt ingegaan op mogelijkheden en hindernissen bij het bespreken van ernstige ziekte en aanstaand overlijden bij en met mensen met verstandelijke beperking. Op welke manier kun je rekening houden met de ernst van de verstandelijke beperking en wat te doen bij bijkomende psychische problemen (zoals bijv. autisme)? Kun je mensen met een verstandelijke beperking wel voorbereiden op het levenseinde? Wat vertel je over de ziekte en wat over het stervensproces? En hoe doe je dat dan?

Klik hier voor de flyer

Attestering

Aanwezigheidsattest. Accreditering voor artsen wordt aangevraagd.

Inschrijving

Online via: http://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

O.C. Elckerlyc Pastorijstraat 4, 3500 Hasselt (Sint-Lambrechts-Herk)

Kostprijs

€45
Incl. syllabus, koffie, thee en water

Informatie

Emily Van Hout - 011 81 94 72
emily.vanhout@npzl.be

Contextuele benadering in de palliatieve zorg: Meerzijdige partijdigheid start 19 maart 2020
Nog 0 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Multidisciplinair.

Inhoud

Wanneer iemand palliatief  wordt heeft dit invloed op een heel systeem.Wanneer de dood om de hoek kijkt komen de onderlinge relaties soms onder druk te staan. In de vorige module rond parentificatie gingen we dieper in op de onderliggende verhoudingen die kunnen ontstaan in een gezin.  Als we deze structuren kunnen herkennen is het ook belangrijk om te weten hoe we daar dan mee om kunnen gaan bij een gezin waarin een lijdensdruk ervaren wordt. Gezinsleden gaan een andere rol opnemen, onuitgesproken irritaties kunnen weer omhoog komen waardoor spanning voelbaar wordt, misschien gaan partners elkaar sparen waardoor er heel wat onuitgesproken blijft,… Ook zijn er veel meer gebroken gezinnen en nieuw samengestelde gezinnen waarin de loyaliteiten anders liggen, en nog veel meer uitgesproken voelbaar zijn in een palliatieve situatie.   Hoe gaan we als hulpverlener om met deze spanningen, irritaties en ruzies?Vaak merken we dat het moeilijk is om neutraal te blijven. In deze verdiepende opleiding leren we hoe we meerzijdig partijdig kunnen zijn. Wat betekent meerzijdig partijdig zijn?Dit betekent niet dat je neutraal bent!  Het betekent wel dat je je om de beurt opstelt achter de verschillende partijen binnen een systeem. Zo is men wisselend partijdig met alle leden van de context, of deze nu overleden zijn of nog in leven, aanwezig of afwezig of zelfs nog geboren moeten worden. Als hulpverlener word je geacht de menselijkheid van iedere, al dan niet in de spreekkamer aanwezige, deelnemer in de context van de cliënt te ontdekken. Het is heel belangrijk dat je als hulpverlener met iedereen probeert mee te voelen en dat je iedere betrokkene uit de context krediet geeft.

De flyer vind je hier

Attestering

Aanwezigheidsattest. Accreditering aangevraagd.

Data

19 maart 2020

Inschrijving

Online inschrijven. Maximum 16 deelnemers


Locatie

Provinciehuis Hasselt: Haspengouszaal - gebouw A 

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

Kostprijs

€95

Incl. lunch, syllabus, koffie/thee/water tijdens de pauze

Informatie

Liesbet Muermans 

liesbet.muermans@npzl.be

011 81 94 72

Verdiepende opleiding: Werken op de grens van leven en dood. start 5 maart 2020
Nog 0 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Multidisciplinair

Inhoud

Omgaan met patiënten en families op de grens van leven en dood is voor veel zorgverleners een grote uitdaging.Te vaak proberen we deze pijnlijke momenten van onmacht of angst uit de weg te gaan. Zo ontnemen we onszelf de kans om dieper te leven. Durven stilstaan bij de vragen en noden van mensen is noodzakelijk om aan zinvolle levens- en stervensbegeleiding te doen. We vertrekken van ieders eigen visie op lijden en dood, eigen verlieservaringen en eigen rouwverwerking. Dit helpt om in het  leven en sterven anderen beter nabij te zijn. Dit is een interactieve dag  waarbij een hoge mate van participatie van de deelnemers verlangd wordt, en waar er zowel in grotere groep als in drietallen gewerkt wordt.  Klik hier voor de flyer.

Attestering

Aanwezigheidsattest. Accreditering is aangevraagd.

Data

5 maart 2020 Ontvangst om 8u30. Aanvang om 9u.

Inschrijving

Online via http://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

De Hemelbrug        

Mathias Geysenstraat 157   

3582 Koersel

Kostprijs

€95.00Incl. soep en broodjes lunch, syllabus, koffie, thee en water.

Informatie

Axana Walterus - Els Noels

011 81 94 72 

axana.walterus@npzl.be - els.noels@npzl.be