Vormingen

Op deze pagina vind je het overzicht van opleidingen en vorming georganiseerd door het Netwerk en andere organisaties.

Wil je een vorming op maat contacteer Axana Walterus - 011 81 94 72 - axana.walterus@npzl.be. Je krijgt dan een aanvraagformulier toegestuurd.

De vormingsbrochure van het voorjaar 2020 kan je openen door hier te klikken.

Als je je inschrijft voor een vorming georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, gelden de annulatievoorwaarden.

Vormingen die georganiseerd worden door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, kan je via deze link terugvinden.

georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Limburg
georganiseerd door andere organisatie

Het "gewone" sterven - Nog doodgewoon? start 28 januari 2021
Nog 104 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, ergotherapeuten, sociaal assistenten, moreel consultenten, vrijwilligers en andere hulpverleners die rond palliatieve zorg werken in diverse settings

Doelstellingen

Deze studiedag is door de corona maatergelen verplaatst naar 28 januari 2021. 

Een studiedag die gaat over het weer vertrouwd raken met het "gewone" stervensproces.
De voeling met deze materie lijken we op een generatie tijd kwijt geraakt te zijn. Als hulpverlener spelen we een sleutelrol in het aanleren van de patiënt en diens familie wat sterven inhoudt. 

Inhoud

De meeste mensen in België sterven in het ziekenhuis. Zelfs kankerpatiënten spenderen hun laatste levensmaanden nog te vaak in het ziekenhuis en 19% van de ziekenhuispopulatie bestaat uit palliatieve patiënten! Het is ook geen geheim dat het “gewone” sterven wel het normale verloop blijft, ondanks de belangstelling voor euthanasie en palliatieve sedatie.

Als we grote kans hebben op een “gewoon” overlijdensproces, waarom dan de nood om in een ziekenhuis te zijn?
Het lijkt erop dat onze vertrouwdheid met het “gewone” sterven is vervlogen. Het idee heerst dat sterven kort moet zijn, gecontroleerd, zonder lijden én liefst helemaal naar wens van de patiënt en/of familie. Toch is dat niet (altijd) mogelijk! Deze studiedag gaat over het weer vertrouwd raken met het "gewoon" stervensproces.
We stellen ons de volgende vragen: Hoe loopt dit in andere culturen? Wat is de tendens in België? Hoe kunnen we als zorgverleners communiceren met elkaar opdat patiënt en familie in vertrouwen en met een gerust hart naar deze laatste fase kunnen gaan. Welke taboes heersen er rond een gewoon stervensproces? Hoe kunnen we de sfeer rond een sterfbed beter vatten?

Voor de flyer klikt u hier

Attestering

Aanwezigheidsattest voorzien en accreditering voor artsen werd aangevraagd

Data

Doderdag 28 januari 2021

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

Provinciehuis, Boudewijnzaal
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
Parking via Bosstraat

Kostprijs

€95 
Na inschrijving ontvangt u een factuur

Informatie

Kim Trippas en Emily Van Hout

011 81 94 72 

kim.trippas@npzl.be - emily.vanhout@npzl.be

Verdiepende opleiding: Sterfstijlen start 20 oktober 2020
Nog 23 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Hulpverleners die zorgen voor palliatieve patiënten en hun naastbestaanden en werkzaam zijn in diverse werksettings zoals de thuiszorg, het ziekenhuis, het woonzorgcentrum, de voorziening voor mensen met een beperking, ……

Doelstellingen

Inzicht verwerven in de verschillen die er zijn tussen visies op doodgaan en het effect op communicatie.
Inzicht verwerven in je eigen kijk op doodgaan en het effect daarvan op je eigen communicatiestijl.
Vaardigheden verwerven om de dialoog over het levenseinde af te stemmen op de stervens– en communicatiestijl van de patiënt.

Inhoud

In deze opleiding wordt communicatie in palliatieve zorg benaderd vanuit verschillende sterfstijlen.

De Stichting STEM (*) formuleerde op basis van onderzoek verschillende sterfstijlen. Mensen hebben immers elk hun eigen visie op ziek zijn, afscheid nemen en doodgaan. En ieder heeft zijn eigen manier van communiceren hierover. Zo is de ene bijvoorbeeld eerder onbevangen en onbevreesd voor de dood, terwijl de andere graag de touwtjes in handen neemt vanuit een behoefte naar controle.
Sommige mensen gaan pro-actief aan de slag om zeker te zijn dat ze medezeggenschap hebben, anderen verlaten zich op mensen die hen omringen. De ene communiceert hierover recht toe—recht aan, de andere eerder ontwijkend of niet. Dat zet jou voor de uitdaging om telkens opnieuw te zoeken naar hoe je best connectie maakt met de persoon voor je. Die visie op ziekte en sterven kan in de loop van een ziekteproces immers veranderen onder invloed van diverse factoren. Mensen kunnen bovendien communiceren in een stijl die heel erg aansluit of verschilt van de jouwe.
In deze opleiding leer je vooral over de verschillen die er zijn en wat jou kan helpen om ècht contact te maken zodat je de zorg kan bieden die de patiënt zelf voor ogen heeft. Want palliatieve zorg is zorg op maat.

Klik hier voor de flyer.

(*) http://www.stichtingstem.info

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Dinsdag 20 oktober 2020

Dinsdag 17 november 2020

Dinsdag 1 december 2020

Telkens van 9u tot 12u30.

Inschrijving

Online via de website. 


Locatie

Provinciehuis A-Blok - Kelderverdieping.

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Aanmelden aan het onthaal.

Kostprijs

€135, incl. syllabus, koffie/thee/water

Informatie

Els Noels - Liesbet Muermans

els.noels@npzl.be - liesbet.muermans@npzl.be

011 81 94 72 

Aromatherapie in Palliatieve Zorg start 8 oktober 2020
Nog 17 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Multidisciplinair

Inhoud

Aromatherapie kan een belangrijke ondersteuning bieden in palliatieve zorg om het comfort en het welbevinden van een palliatieve patiënt te verbeteren. Zo kunnen etherische oliën gebruikt worden in de omgeving van de patiënt, tijdens het baden, verzorgen en masseren: de geuren kalmeren, ontspannen, verlichten, zuiveren en kunnen ondersteunend zijn op zowel lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel vlak. In deze praktische workshop maak je kennis met de oliën en de vele toepassingsgebieden.Je leert hoe je ze op een veilige manier kan gebruiken in de palliatieve zorg. Klik hier voor de flyer.

Attestering

Aanwezigheidsattest

Inschrijving

Online via www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Provinciehuis - Vormingslokaal - 1.17

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

Kostprijs

€45.00

Informatie

Els Noels

els.noels@npzl.be - 011 81 94 72 

Multidisciplinaire kernopleiding palliatieve zorg NAJAAR 2020 start 8 september 2020
Nog 19 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Alle hulpverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn : thuis, in een ziekenhuis, in een woonzorgcentrum, in een voorziening voor personen met een beperking, in een psychiatrisch verzorgingstehuis of ziekenhuis,...

Inhoud

Palliatieve zorg is een totaalzorg die zich toelegt op zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg. In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen. Je verwerft kennis en vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit alles doe je samen met collega's uit diverse sectoren zodat een interactief leren ontstaat.

Volgende thema's komen aan bod: - geschiedenis van palliatieve zorg - regelingen en tegemoetkomingen - de palliatieve patiënt - pijn & symptoomcontrole - een contextuele benadering - kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg - communicatie met palliatieve patiënten en hun naasten - ethisch reflecteren op de grens van leven en dood - medisch begeleid sterven: een begrippenkader - spirituele zorg - rouwzorg - complementaire zorg - zorg voor de zorgenden.
Zelfreflectie, introspectie en zelfontwikkeling zijn thema's die voor iedere hulpverlener doorheen een loopbaan terugkomen.

In de context van palliatieve zorg zien wij dit 'kijken naar jezelf' als een absolute noodzaak. Binnen de opleiding zal er dan ook meermaals aandacht worden besteed aan wie jij bent als persoon en wat jijzelf meeneemt aan eigen ervaringen in de relatie met patiënten en naasten.

Klik hier voor de flyer.

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Dinsdag 8 september 2020

Dinsdag 22 september 2020

Dinsdag 6 oktober 2020

Dinsdag 20 oktober 2020

Dinsdag 10 november 2020

Dinsdag 24 november 2020

Dinsdag 8 december 2020

Telkens van 09u00 tot 16u30

Inschrijving

Online inschrijven. 

Maximaal 24 deelnemers per opleiding. 


Locatie

Nog te bepalen.

Kostprijs

€495,00 incl. de middagmaal, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes. 

Informatie

Els Noels  - Heidi Jans 

011 81 94 72 

els.noels@npzl.be - heidi.jans@npzl.be