Vormingen

Op deze pagina vind je het overzicht van opleidingen en vorming georganiseerd door het Netwerk en andere organisaties.

Aan het aanbod vorming op maat wordt momenteel gewerkt, we hopen dit spoedig op de website aan te vullen. Voor een vorming op maat kan je contact met ons opnemen via info@npzl.be.

De vormingsbrochure van het najaar 201kan je openen door hier te klikken.

Als je je inschrijft voor een vorming georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, gelden de annulatievoorwaarden.

Vormingen die georganiseerd worden door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, kan je via deze link terugvinden.

georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Limburg
georganiseerd door andere organisatie

Vrijwilligers in palliatieve zorg start 10 februari 2020
Nog 20 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Vrijwilligers die zich actief engageren in palliatieve zorg of die stap overwegen.

Doelstellingen

Een gevarieerde cursus waar u concreet iets aan hebt in het dagelijkse vrijwilligerswerk. U komt in contact met andere vrijwilligers die net als u het beste van zichzelf willen geven in palliatieve zorg. Gedeelde ervaringen zijn vaak sterke leerervaringen.

Inhoud

- Kennismaking

- Wat is palliatieve zorg?

- Pijn, pijnbehandeling, comfort

- Verzorgingstechnieken

- Communicatie, actief luisteren, omgaan in waarheid

- Complementaire zorg, emotionele zorg, rouwzorg

- Zingeving en spiritualiteit

- Zorg voor jezelf

- Deontologie, beroepsgeheim, ethiek

- Rechten, plichten en statuut van de vrijwilligers

- Taken van de vrijwilliger, plaats in het team

- Waar kan je terecht als hulpverlener? Info uit het werkveld

- Afscheid met versnapering

 

Voor de flyer klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Maandag 10 februari 2020

Maandag 17 februari 2020

Maandag 2 maart 2020

Maandag 9 maart 2020

Maandag 16 maart 2020

Maandag 23 maart 2020

Maandag 30 maart 2020

 

Telkens van 13u00-16u30

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

Provinciehuis (lokaal -1,17, via hoofdingang) Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Parkeren op de bezoekersparking

Kostprijs

100 euro Na inschrijving ontvangt u een factuur

Informatie

Kim Trippas kim.trippas@npzl.be 011 81 94 72

Multidisciplinaire kernopleiding palliatieve zorg VOORJAAR 2020 start 21 januari 2020
Nog 20 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Alle hulpverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn : thuis, in een ziekenhuis, in een woonzorgcentrum, in een voorziening voor personen met een beperking, in een psychiatrisch verzorgingstehuis of ziekenhuis,...

Inhoud

Palliatieve zorg is een totaalzorg die zich toelegt op zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg. In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen. Je verwerft kennis en vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit alles doe je samen met collega's uit diverse sectoren zodat een interactief leren ontstaat.

Volgende thema's komen aan bod:

- geschiedenis van palliatieve zorg

- regelingen en tegemoetkomingen

- de palliatieve patiënt

- pijn & symptoomcontrole

- een contextuele benadering

- kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg

- communicatie met palliatieve patiënten en hun naasten

- ethisch reflecteren op de grens van leven en dood

- medisch begeleid sterven: een begrippenkader

- spirituele zorg

- rouwzorg

- complementaire zorg

- zorg voor de zorgenden

Zelfreflectie, introspectie en zelfontwikkeling zijn thema's die voor iedere hulpverlener doorheen een loopbaan terugkomen. In de context van palliatieve zorg zien wij dit 'kijken naar jezelf' als een absolute noodzaak. Binnen de opleiding zal er dan ook meermaals aandacht worden besteed aan wie jij bent als persoon en wat jijzelf meeneemt aan eigen ervaringen in de relatie met patiënten en naasten.

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Dinsdag 21 januari 2020

Dinsdag 4 februari 2020

Dinsdag 18 februari 2020

Dinsdag 3 maart 2020

Dinsdag 17 maart 2020

Dinsdag 31 maart 2020

Dinsdag 21 april 2020

Inschrijving

Online inschrijven

Max. 24 deelnemers per opleiding!


Locatie

NPZL vzw

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

Kostprijs

495 euro inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes.

Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Informatie

Els Noels - Heidi Jans

011 81 94 72

els.noels@npzl.be - heidi.jans@npzl.be

Avondsymposium: contextuele begeleiding. Vergeten verdriet start 10 december 2019
Nog 45 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Verpleegkundigen, psychologen, artsen, leerkrachten, vrijwilligers, zorgkundigen, kinesisten, apothekers,... en alle andere geĆÆnteresseerden.

Doelstellingen Inhoud In de drie voorgaande avondsymposia rond contextuele begeleiding kwamen eerst een inleiding, daarna bemiddeling als het moeilijker gaat aan bod. Het derde symposium handelde over de onbalans in 'geven en nemen' en loyaliteitsconflicten in het kerngezin. Vanavond hebben we oog voor het 'vergeten verdriet'. Wie denkt aan de oudere ouders wanneer een van de kinderen (van middelbare leeftijd) ziek is, wie denkt er aan de grootouders als één van de kleinkinderen ziek is? Wat met medebewoners of de hulpverleners in het woonzorgcentrum? Wat met collega's bij ziekte van een collega? Vaak worden deze relaties vergeten, wordt er te weinig stil gestaan bij mensen en hun verdriet. Klik hier voor de flyer Attestering

Aanwezigheidsattest. Accreditering voor artsen en kinesisten is aangevraagd.

Data Dinsdag 10 december 2019 van 20u00-22u00 Opbouw Inschrijving
online inschrijven
Locatie WZC Puthof Puthofveld 4 3840 Borglooon Kostprijs 25 euro Informatie Liesbet Muermans liesbet.muermans@npzl.be 011 81 94 72 Samenwerking

Palliatopics: Palliatieve thema's in de thuiszorg
Locatie: CC Maasmechelen, Maasmechelen
start 26 november 2019
Nog 2 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Hulpverleners en vrijwilligers werkzaam in de thuiszorg.

Inhoud

Als hulpverlener voelen we ons soms machteloos t.o.v. de klachten die de patiënt meldt naarmate het leven eindigt. We zouden zoveel meer willen doen om de patiënten te kunnen ontlasten, wat van hun pijnen te kunnen wegnemen én hun laatste dagen nog mooi te maken. Helaas kan alleen aan arts hier écht een rol in spelen... Is dat werkelijk zo? Tuurlijk niet! Iedere hulpverlener kan een rol spelen in de pijn en symptoomcontrole van een patiënt! Welke symptomen (her)ken je bij palliatieve patiënten? Welke bestaan er nog? Wat kan jij hierin betekenen? Hoe kan je een gesprek over pijn en symptoomcontrole aanvatten? Welke rol mag je hierin opnemen? Deze -en andere- vragen komen aan bod op deze editie van pallitopics. Op interactieve wijze komt het basiskader van pijn en symptoomcontrole in de palliatieve zorg aan bod. Klik hier voor de flyer.

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Dinsdag 26 november 2019 van 13u30-16u00

Inschrijving

online inschrijven


Locatie

CC Maasmechelen Koninginnelaan 42 3630 Maasmechelen

Kostprijs

10 euro

Informatie

Kim Trippas kim.trippas@npzl.be 011 81 94 72

9de Limburgs symposium voor CRA's start 23 november 2019
Nog 14 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Voor CRA's, geriaters en artsen met een bijzondere interesse in ouderenzorg.

Doelstellingen Inhoud Op zaterdagvoormiddag 23 november organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg haar 9e symposium voor CRA’s, geriaters en artsen met een bijzondere interesse in ouderenzorg. Traditiegetrouw zullen er deze voormiddag twee thema’s behandeld worden waarbij er telkens de mogelijkheid is tot discussie en vraagstelling. Het eerste thema zal gaan over initiatieven rond intimiteits- en seksualiteitsbeleid in WZC’s. Na een pauzemoment zullen we hervatten met het thema: aanpak van palliatieve conflictsituaties door de CRA. Voor meer informatie verwijzen we u graag verder naar de flyer.  Attestering

Accreditering wordt aangevraagd

Data Zaterdag 23 november 2019 van 09u00-12u30 Opbouw Inschrijving
Online inschrijven
Locatie Hotel Stiemerheide Wiemesmeerstraat 105 3600 Genk Kostprijs 45 euro na inschrijving ontvangt u een factuur Informatie Kim Trippas kim.trippas@npzl.be 011 81 94 72 Samenwerking

Palliatieve zorg: kwetsbaar samenwerken start 14 november 2019
Nog 21 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, psychologen, zorgkundigen, vrijwilligers, ergotherapeuten, kinesisten, beleidsmedewerkers en andere hulpverleners die rond palliatieve zorg werken in diverse werksettings.

Inhoud

Alle dagen begeef jij je in het kwetsbare domein van palliatieve zorg. Mensen intens begeleiden op hun laatste reis vraagt moed, authenticiteit en verbinding en dat is in de veelheid van emoties die palliatieve zorg met zich meebrengt niet vanzelfsprekend. Je bent immers ook maar een mens met je eigen lastigheden en kwetsbaarheden in het leven die zich soms laten voelen tot op de werkvloer en in je team. Bovendien maakt ook de complexiteit en de druk in palliatieve zorg je soms onzeker en kwetsbaar: je kan moeilijk om met de druk die de familie uitoefent tijdens de laatste dagen, je bent het niet eens met het behandelbeleid rond palliatieve sedatie maar durft het niet bespreekbaar te maken, de snelheid waarmee tot euthanasie wordt over gegaan brengt je van slag, de afspraken die gemaakt werden met de wachtpost worden niet nageleefd, de jonge moeder die opgenomen werd herinnert je aan je zus die veel te vroeg gestorven is,... Als die dingen samen hebben invloed op hoe we als collega's samenwerken: is er veiligheid in het team om je kwetsbaarheden te laten zien, om lastige dingen bespreekbaar te maken, om te benoemen waar je je zorgen over maakt, om te leren van je fouten, om te groeien in je rol als hulpverlener? Hoe kunnen we kwetsbaar en in verbinding samenwerken met elkaar en het team (veer)krachtig maken? Daarover gaat deze studiedag: over de diversiteit van een team en de kracht van kwetsbaarheid. Over verbindend communiceren als methodiek om tot een èchte ontmoeting te komen. Over intervisie als een leermoment met impact. Over kwetsbaar in verbinding samenwerken. Over bouwen aan een dreamteam. Over de rol die jij daarin zelf kan opnemen. In het belang van goede palliatieve zorg. Want daar doen we het voor!

Attestering

Aanwezigheidsattest. Voor artsen is accreditering aangevraagd

Data

Donderdag 14 november 2019 van 08u30-16u00

Inschrijving

online inschrijven vóór 01/11/2019


Locatie

Alden Biesen - zaal de Rijschool Kasteelstraat 6 3740 Bilzen

Kostprijs

95 euro inclusief lunch en syllabus

Informatie

Liesbet Muermans en Els Noels 011 81 94 72 liesbet.muermans@npzl.be els.noels@npzl.be

Pallitopics: Palliatieve thema's in de thuiszorg
Locatie: GCOC Oosterhof, Lummen
start 12 november 2019
Nog 9 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Hulpverleners en vrijwilligers werkzaam in de thuiszorg.

Inhoud

Als hulpverlener voelen we ons soms machteloos t.o.v. de klachten die de patiënt meldt naarmate het leven eindigt.  We zouden zoveel meer willen doen om de patiënten te kunnen onlasten, wat van hun pijnen te kunnen wegnemen én hun laatste dagen nog mooi te maken. Helaas kan alleen een arts hier écht een rol in spelen... Is dat werkelijk zo? Tuurlijk niet! Iedere hulpverlener kan een rol spelen in de pijn en symptoomcontrole van een patiënt! Welke symptomen (her)ken je bij palliatieve patiënten? Welke bestaan er nog? Wat kan jij hierin betekenen? Hoe kan je een gesprek over pijn en symptoomcontrole aanvatten? Welke rol mag je hierin opnemen? Deze -en andere- vragen komen aan bod op deze editie van de pallitopics. Op interactieve wijze komt het basiskader van pijn en symptoomcontrole in de palliatieve zorg aan bod. Klik hier voor de flyer

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Dinsdag 12 november 2019 van 13u30-16u00

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

GCOC Oosterhof Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 3560 Lummen

Kostprijs

10 euro

Informatie

Kim Trippas kim.trippas@npzl.be 011 81 94 72

Aromatherapie start 7 november 2019
Nog 0 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Multidisciplinair

Inhoud

Aromatherapie kan een belangrijke ondersteuning bieden in palliatieve zorg om het comfort en het welbevinden van een palliatieve patiënt te verbeteren. 

Zo kunnen etherische oliën gebruikt worden in de omgeving van de patiënt, tijdens het baden, verzorgen en masseren:  de geuren kalmeren, ontspannen, verlichten, zuiveren en kunnen ondersteunend zijn op zowel lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel vlak. 

In deze praktische workshop maak je kennis met de oliën en de vele toepassingsgebieden. Je leert hoe je ze op een veilige manier kan gebruiken in de palliatieve zorg.

Spreker:  Ellen Hageman, verpleegkundige,  Palliatief Support Team en Palliatieve Eenheid UZ Leuven.

Klik hier voor de flyer

Attestering

aanwezigheidsattest

Data

Donderdag 7 november 2019 van 09u00-12u30

Inschrijving

Online inschrijven Max. 24 deelnemers


Locatie

Provinciehuis - Kempenzaal 1 Universiteitslaan 1 3500 Hasselt

Kostprijs

45 euro

Informatie

Els Noels 011 81 94 72 els.noels@npzl.be

Contextuele benadering in palliatieve zorg: parentificatie start 24 oktober 2019
Nog 1 plaats(en) vrij.

Inschrijven via de website is niet meer mogelijk. Neem telefonisch contact op voor meer info.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, psychologen, pastores, moreel consulenten, sociaal werkers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, vrijwilligers,... met werkervaring in palliatieve zorg.

Inhoud

Een palliatief ziekteproces brengt familierelaties in beweging. Bepaalde familiethema's en -geschiedenissen komen uitdrukkelijk of onzichtbaar naar boven.

Soms werkt dit verbindend binnen families, soms loopt het moeilijk. Hoe kunnen we processen die zich afspelen in deze families begrijpen? Hoe beïnvloedt dit ons als hulpverlener? En hoe kunnen wij hier als hulpverlener in ondersteunen?

In deze opleiding gaan we in op de invloed van parentificatie:

- Waarom kunnen sommigen geen 'nee' zeggen als hun hulp gevraagd wordt en kunnen anderen niet naar huis voordat hun verslag tot in de puntjes af is?

- Waarom trekt de ene zus zich niets aan van de rommel in de medicatiedoos, terwijl de andere zus daar heel kwaad van wordt?

- Waarom maakt de zoon altijd ruzie in het gezin door het steeds over de ziekte te hebben terwijl de rest dat niet wilt? Als kind willen we zorgen voor onze ouders, ieder op onze eigen manier. Zoals gaan helpen waar mogelijk, of heel erg ons best doen op school, of voor ons laten zorgen,...

We leren hieruit en er ontstaan bepaalde patronen die in ons geworteld geraken. Ze bepalen mee hoe we als volwassene in relatie staan tot elkaar en de wereld. Tijdens deze vorming gaan we in op de verschillende vormen van parentificatie, zowel theoretisch, persoonlijk als professioneel: hoe herkennen we de parentificaties, bij onszelf, bij onze collega's en bij de families waar we mee werken? Hoe kunnen we met elkaar omgaan en begrip voor elkaar verhogen?

Klik hier voor de flyer

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Donderdag 24 oktober 2019 van 09u00-16u30

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt Haspengouwzaal - gebouw A

Kostprijs

95 euro inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes. Opleidingscheques worden niet aanvaard

Informatie

Liesbet Muermans liesbet.muermans@npzl.be 011 81 94 72