Steun ons

De algemene werking van het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw wordt gefinancierd door de Vlaamse en de Federale overheid. Dankzij giften kan NPZL vzw ook projecten die buiten de structurele financiering vallen, realiseren. Verschillenden organisaties en particulieren beslisten in het verleden reeds het netwerk te steunen.  Wij zijn hun hier ontzettend dankbaar voor.

Ook jij of jouw organisatie kan het Netwerk Palliatieve Zorg vzw steunen en er op die manier toe bijdragen dat palliatieve zorg leeft…

Als u particulier bent en ons graag wil steunen, kan dat door een gift te doen op rekening 
           IBAN:  BE74 735 0109532 07
           BIC: KRED BE BB
           van NPZL vzw, A. Rodenbachstraat 29 bus 2, 3500 Hasselt
           met de vermelding ‘gift’.

Giften vanaf 40 euro per jaar komen in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Bij een gift van 40 euro of meer krijgt u van ons een fiscaal attest waardoor u een belastingsverlaging krijgt.  

Organisaties kunnen ons op verschillende manieren steunen. Zij kunnen het netwerk op structurele wijze financieren en op geregelde tijdstippen een bijdrage leveren. Organisaties kunnen er ook voor kiezen één van de projecten die op ons verlanglijstje staan financieel te ondersteunen. Een andere mogelijkheid is het bieden van logistieke ondersteuning door werkingsmateriaal, zoals papierwaren, hard- en software aan te leveren. Als uw organisatie het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw graag  wenst te ondersteunen, neem dan contact op via volgende mailadres (info@npzl.be , tel 011 81 94 72).