Vormingen

Op deze pagina vind je het overzicht van opleidingen en vorming georganiseerd door het Netwerk en andere organisaties.

Wil je een vorming op maat? Contacteer Axana Walterus - axana.walterus@npzl.be en voeg een ingevuld aanvraagformulier bij in je e-mail! 

 

De vormingsbrochure van het najaar 2021 kan je openen in issuu door hier te klikken.

De vormingsbrochure van het najaar 2021 kan je openen in pdf door hier te klikken 

Voor de meeste recente datums en info --> zie lijst hieronder

 

Als je je inschrijft voor een vorming georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, gelden de annulatievoorwaarden.

Vormingen die georganiseerd worden door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, kan je via deze link terugvinden.

georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Limburg
georganiseerd door andere organisatie

Maurice is palliatief en... hoe bespreek ik dit met hem? start 31 maart 2022
Nog 8 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Hulpverleners die werken met personen met een beperking

Inhoud

Goed communiceren is geen evidentie. Laat staan wanneer er ook een beperking in het spel is. Sommige hulpverleners voelen zich niet vaardig genoeg om het gesprek aan te gaan met personen met een beperking. Anderen maken zich dan weer zorgen over  mogelijke reacties tijdens het gesprek en hoe daarmee om te gaan. Deze, en nog vele andere redenen, maken dat mensen met een beperking nog te vaak beschermd worden voor ‘moeilijke’ gesprekken. Dit terwijl zij net extra gebaat zijn bij duidelijke communicatie en informatie op maat…
Tijdens deze studiedag willen we extra aandacht besteden aan twee soorten ‘moeilijke’ gesprekken, namelijk: gesprekken rond vroegtijdige zorgplanning en slechtnieuwsgesprekken.
Anique Vogel en Marijke Tonino zijn beiden Arts voor Verstandelijk Gehandicapten in palliatieve zorg. Vanuit hun eigen  ervaringen zullen zij vertellen hoe er in de laatste levensfase gecommuniceerd kan worden met deze patiënten.

Anique Vogel - 'Advance Care Planning voor personen met een verstandelijke beperking.'

Het gesprek aangaan over toekomstige zorg is niet altijd gemakkelijk. Wel is het belangrijk om de wensen van de cliënt en diens familie bijtijds te bespreken. Hiermee bereiken we dat er minder onrust is op het einde van het leven en er meer gebeurt wat cliënt en familie wensen.  Wat zijn ervaringen met het tijdig bespreken van toekomstige zorg (advance care planning) en wat is nodig om dit goed te kunnen doen?Aan de hand van casuïstiek krijgt u handvaten om palliatieve zorg bespreekbaar te maken met uw cliënten en familieleden.

Marijke Tonino - 'Help, mijn patiënt is ernstig ziek! Hoe moet ik dit bespreken?'

Aan de hand van casuïstiek wordt ingegaan op mogelijkheden en hindernissen bij het bespreken van ernstige ziekte en aanstaand overlijden bij en met mensen met verstandelijke beperking. Op welke manier kun je rekening houden met de ernst van de verstandelijke beperking en wat te doen bij bijkomende psychische problemen (zoals bijv. autisme)? Kun je mensen met een verstandelijke beperking wel voorbereiden op het levenseinde? Wat vertel je over de ziekte en wat over het stervensproces? En hoe doe je dat dan?

Klik hier voor de flyer

Attestering

Aanwezigheidsattest. Accreditering wordt aangevraagd.

Data

Donderdag 31 maart 2022 van 9u00 tot 12u30

Inschrijving

Online via: http://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Provinciehuis (Boudewijnzaal)
Universiteistlaan 1 3500 Hasselt 

Kostprijs

€45
Incl. syllabus, koffie, thee en water

Informatie

Emily Van Hout - 011 81 94 72
emily.vanhout@npzl.be

Workshop: Zorg voor eigen spirituele bronnen start 15 februari 2022
Nog 7 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Hulpverleners die werkzaam zijn in palliatieve zorg. Alle disciplines uit diverse settings zijn welkom

Inhoud

Je kan niet blijven geven als je niet op tijd en stond jezelf oplaadt. Maar kennen we de bronnen waaruit we kunnen putten wel voldoende? Welke zijn de voornaamste spirituele bronnen? En hoe kunnen we deze bronnen integreren in ons leven en dieper doen stromen? Weinig of geen theorie in deze workshop; We vertrekken vanuit de visie van Dürckheim en het stoel-model dat hieruit is afgeleid, met de bedoeling dit op ons eigen leven te spiegelen. We oefenen eerst met filmfragmenten, daarna nemen we ruim de tijd om dit model voor onszelf in kaart te brengen en errond te delen. Tot slot beluisteren we ‘best practices’ bij elkaar over hoe we concreet aan verdieping kunnen werken, en kiezen uit deze lijst elk een eigen werkpunt. We komen opnieuw boven water aan de hand van een grappige kortfilm.

Speker: Katrien Cornette. Als ziekenhuispastor in de psychiatrie begeleidt Katrien dagelijks mensen met vragen rond zingeving.  Ze behaalde een doctoraat over en deed onderzoek naar de spirituele aspecten in de palliatieve zorg. Vanuit haar kennis, maar zeker ook vanuit haar ervaring, begeleidt ze hulpverleners om de spirituele dimensie in hun zorg te integreren en te verankeren.

Voor de flyer, klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Inschrijving

Online inschrijven via onze website: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

O.C. Sint-Katarina

Nicolaas Cleynaertslaan

3500 Hasselt

Kostprijs

€ 45,00

Informatie

Karen Vandebroek

011 81 94 72

karen.vandebroek@npzl.be

Workshop: Spirituele registratie start 30 november 2021
Nog 11 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, vrijwilligers,… en alle andere geïnteresseerden

Inhoud

De spirituele dimensie is vaak de moeilijkste om ‘vat’ op te krijgen. Als men hierover spreekt blijft het vaak heel vaag en mistig. Toch bestaan er goede modellen om deze dimensie ook in het vizier te krijgen tijdens de palliatieve zorg. Echter het volgen van rijlessen maakt je nog niet tot een volleerd chauffeur. Ervaring is de volgende niet te missen stap. Eenzelfde verzuchting horen we vaak bij het aanbieden van deze modellen.

De aangeboden registratiemodellen lijken veelbelovend,maar men mist oefenkansen om zich erin te bekwamen. Men komt er ook moeilijk toe collega’smotiverend mee te nemen op de ingeslagen weg. Deze workshop biedt palliatieve zorgverleners uit verschillende settings de kans om eigen casussen inte brengen. We beluisteren deze in groep, en zoeken samen naar woorden om deze in het model van CORFIT of van LEGET in te vullen.

Begeleiding van de workshop:
Mevr. Katrien Cornette - Als ziekenhuispastor in de psychiatriebegeleidt Katrien dagelijks mensen met vragen rond zingeving. Ze behaalde een doctoraat over en deed onderzoek naar de spirituele aspecten in de palliatieve zorg. Vanuit haar kennis, maar zeker ook vanuithaar ervaring, begeleidt ze hulpverleners omde spirituele dimensie in hun zorg te integrerenen te verankeren.

 

Voor flyer klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

30 november 2021
van 13u00 tot 16u00

Inschrijving

www.npzl.be/nl/vorming
MAX. 16 deelnemers 


Locatie

Ontmoetingscentrum Sint-Katarina,
Nicolaas Cleynaertslaan,
3500 HASSELT

Kostprijs

45,00€

Informatie

Karen Vandebroek
karen.vandebroek@npzl.be
011/819472

Avondsymposium: Terminale Zorg en Rouw start 23 november 2021
Nog 27 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, vrijwilligers,… en alle andere geïnteresseerden.

Inhoud

Een palliatief ziekteproces verloopt met ups en downs en kan soms jaren duren. Wanneer iemand aankomt aan de laatste weken of dagen van zijn leven, spreken we van de terminale fase en terminale zorg. De symptomen die optreden in die terminale fase zijn heel specifiek en kondigen het naderend overlijden aan. Het zijn tekenen van het naderend overlijden, die vooral voor de omgeving heel beangstigend kunnen zijn.  Op dit moment in gesprek gaan met nabestaanden is niet gemakkelijk, maar wel heel belangrijk. Hoe kan je het best met families communiceren? Hoe kan jij naasten ondersteunen tijdens het waken? En wat na het overlijden? Kan je familieleden helpen zich voor te bereiden op het afscheid dat er onvermijdelijk aankomt? Wat kan je doen om familieleden te ondersteunen tijdens het rouwproces?

Mevr. Liesbet Muermans is rouw- en verliesconsulente met daarnaast ruime ervaring als verpleegkundige in palliatieve zorg. In haar praktijk, ont-moet-jezelf, begeleidt zij mensen die verlies hebben meegemaakt  of meemaken in de breedst mogelijke zin van het woord. Zij kijkt tijdens dit avondsymposium samen met ons naar deze vragen en nog vele anderen.

Voor de flyer klik hier

Attestering

aanwezigheidsattest en accreditering is aangevraagd.

Data

23 november 2021
van 20u00 tot 22u00

Inschrijving

https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Zaal Pabilo - Lokaal 4
Camille Huysmansplein 14,
3740 Bilzen

Kostprijs

25,00€

Informatie

NPZL
info@npzl.be
011/81 94 72

Pallitopics: Palliatieve thema's in de thuiszorg
Onrust rondom het sterfbed
start 23 november 2021
Nog 66 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Verpleegkundigen en zorgkundigen actief in de thuiszorg

Inhoud

Een overlijden brengt dikwijls onrust met zich mee. De dualiteit tussen mogen loslaten en een komend gemis, verlies is een woelig water om te doorzwemmen. Zowel de stervende als diens omgeving doorzwemt dit woelige
water, ieder op zijn manier.

Dit betekent dat die dualiteit en roering ook voelbaar kunnen zijn aan een sterfbed. Bovendien kunnen de partijen aan het bed deze dynamieken versterken. Iedereen heeft immers zijn invulling van wat “rustig zijn” is. 

Hoe pak je dit aan als hulpverlener? Vanaf wanneer kan je zeggen dat een patiënt rustig of comfortabel is én hoe leg ik dat uit aan de omgeving?
Is medicatie altijd een goede oplossing of zijn er nog andere wegen?

Deze – en andere- vragen komen aan bod op deze editie van de pallitopics. Op interactieve wijze komt het basiskader van psychologische zorg m.b.t. onrust in de palliatieve zorg aan bod.

U kan de flyer hier raadplegen

Attestering

Attest van deelname

Data

Dinsdag 23 november 2021 van 14u tot 16u

Inschrijving

Online inschrijven: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Online vorming

Kostprijs

€10 

Informatie

Kim Trippas - 011 81 94 72 kim.trippas@npzl.be

Avondsymposium: Medisch Begeleid Sterven start 28 oktober 2021
Nog 26 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, vrijwilligers,… en alle andere geïnteresseerden

Inhoud

Wanneer over palliatieve zorg gesproken wordt, zijn begrippen zoals “euthanasie” en “palliatieve sedatie”  haast niet meer weg te denken. Het wordt gezien als een soort vangnet, iets waar mensen op kunnen terugvallen wanneer het lijden of de aftakeling te groot wordt. Hoewel deze begrippen veel ruimte innemen in ons palliatief zorglandschap, is het niet altijd duidelijk wat er juist mee bedoeld wordt. Wat is nu juist het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie? Wat bedoeld een arts met een Niet-behandelbeslissing? Wie heeft hier recht op en wanneer kan dit allemaal? Wanneer kan dit juist helemaal niet?

Daarnaast staat een palliatieve patiënt natuurlijk niet alleen in zijn ziek zijn, vaak is er ook een netwerk van vrienden en familie betrokken. Ook zij hebben vragen wanneer het levenseinde ter sprake komt. Hoe communiceer je over medisch begeleid sterven naar de naasten?

Voor flyer klik hier

Attestering

aanwezigheidsattest en accreditering is aangevraagd.

Data

Donderdag 28 oktober 2021

Van 20u00 tot 22u00

Inschrijving

Online inschrijven via onze website: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Ontmoetingscentrum Sint-Katarina
Nicolaas Cleynaertslaan
3500 Hasselt

Afhankelijk van de coronamaatregelen kan de vorming ook online plaatsvinden. Hierover wordt tijdig gecommuniceerd

Kostprijs

€ 25,00

Informatie

Voor meer meer info:

info@npzl.be - 011/81.94.72

17e Vlaams Congres Palliatieve Zorg - 'Onder druk communiceren in palliatieve zorg' start 7 oktober 2021

Meer info Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg en Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en Pallion

Doelgroep

Multidisciplinair & Iedereen met interesse in de Palliatieve Zorg

Inhoud

17e Vlaams Congres Palliatieve Zorg - 'Onder druk communiceren in palliatieve zorg'do. 7 oktober 2021

In maart 2020 sloeg de coronabom in en werd ‘ons normaal’ op zijn kop gezet. Plots moesten we rekening houden met levensnoodzakelijke richtlijnen en een (a)sociale afstand van 1,5 meter bewaren. De hulpverlening stond in vuur en vlam. Nadat we aanvankelijk moesten zoeken naar mondmaskers en beschermingsmateriaal, zijn we nu in een derde golf die nu heel stilletjes aan het zakken is en is de vaccinatiegraad aan het stijgen.

Corona heeft onnoemelijk veel van jullie gevergd in moeilijke omstandigheden, waarbij jullie én de communicatie ongetwijfeld onder hoge druk hebben gestaan.

Aanvankelijk hebben we het Vlaams Congres verschoven in de hoop om toch terug live te kunnen samenkomen. Maar omdat ook dat onzeker bleef, kozen we uiteindelijk voor een online Vlaams Congres Palliatieve Zorg.

Het overkoepelende thema van de dag is ‘onder druk communiceren in palliatieve zorg’, nog steeds brandend actueel en zeer relevant.

In vier lezingen zullen verschillende niveaus van communicatie aan bod komen:

 • de communicatie van de hulpverlener met zichzelf, én met zijn team,
 • de communicatie tussen hulpverleners onderling
 • de communicatie tussen hulpverlener en de patiënt
 • en de communicatie tussen de hulpverlener en de familie van een patiënt.

Elk niveau kent zijn eigen moeilijkheden en valkuilen en zal besproken worden door een hulpverlener met de desbetreffende expertise.

Tussendoor laten we enkele getuigenissen horen van hulpverleners en hoe zij de coronacrisis hebben ervaren.

Het geheel zal aan elkaar gesproken worden door niemand minder dan Ivan Pecnik. Deze acteur en stemartiest, die nu ook vrijwilliger in de palliatieve zorg is, heeft door eigen persoonlijke ervaringen een bijzondere affiniteit met het thema palliatieve zorg.  Hij zal u vanop verschillende locaties laten  kennis maken met onze mooie provincie Limburg.

Wij zijn erg fier op dit mooie aanbod en hopen u online te mogen verwelkomen op 7 oktober.

Tot dan?!

Klik hier om je in te schrijven!

Alle info in de flyer


Bekijk het programma

Lees meer over de sprekers --> klik op de naam van de spreker

Annick Seys - Interview: Communiceren onder hoge druk. Hoe behoud ik de connectie?

Prof. dr. Peter Pype Tussen hamer en aambeeld ontstaan kunstwerken

Alexander Verstaen - Communicatie tussen hulpverleners en patiënt: WAT ALS... hoofdzaak bijzaak dreigt te worden?

Hadi Waelkens, Liesbet Muermans, Katia Rossiensky, dr. Gert Huysmans - Tafelgesprek: Afstand en nabijheid bij families – Hoe aanvoelen in tijden van druk(te)

Vragen of meer info?

Neem contact op via info@palliatief.be of tel 02 255 30 40

Een organisatie van:


Met steun van:


Attestering

accreditering voor artsen is aangevraagd.

Data

7 oktober 2021

9u00 tot 12u25

Inschrijving

https://www.bidocnet.be/palliatief/webplatform/index.html


Locatie

Online

Kostprijs
 • €45 voor 31 juli 2021
 • €60 na 1 augustus 2021
Informatie

Voor meer info: neem contact op via info@palliatief.be of tel 02 255 30 40

Samenwerking
 • Coloplast
 • Stichting tegen Kanker
 • Stad Hasselt
 • Acerta
 • Grünenthal
 • OX - Oxycure
 • VP+ Verpleging met visie
 • CM

Verdiepende opleiding: Psycho-emotionele ondersteuning voor artsen in palliatieve situaties start 25 september 2021
Nog 11 plaats(en) vrij.

Organisatie

VZW NPZL

Doelgroep

Dit is een verdiepende opleiding bedoeld voor artsen die eerder de basisopleiding palliatieve zorg voor artsen volgden

Doelstellingen

Arts-zijn is ook ontmoeten. Zo ontmoet je patiënten die elk hun eigen problemen, krachtbronnen, emoties en coping strategieën hebben. Je ontmoet ook families met hun eigen bezorgdheden en dynamieken.
En ongetwijfeld ontmoet je af en toe jezelf; als arts maar ook als mens.

Het doel van deze opleiding is even stil te staan bij al die ontmoetingsmomenten: hoe kunnen we bepaalde situaties en gedragingen beter 

begrijpen? Wat brengen deze ontmoetingen teweeg bij de patiënt? En hoe zit dat bij jezelf?

Verwacht je aan interactieve werkvormen, casusbesprekingen, uitwisseling en kennisoverdracht.

 

Social distancing kan gegarandeerd worden op locatie.
We zorgen dat rekening gehouden wordt met de veiligheidsvoorschriften.


Inhoud

Dag 1  De patiënt met zijn emoties en coping

 • Mijn patiënt en zijn coping en crisisgedrag
 • Emoties containen
 • Delen in onmacht
 • Een context van begrip en aanwezigheid creëren 

Dag 2  Lastige families of families die het lastig hebben?

 • Meerzijdige partijdigheid
 • Wat als… de familie een andere mening heeft over ‘goede zorg’?
 • Dynamieken binnen een familie
 • Hoe maak ik moeilijke thema’s bespreekbaar voor deze families?

Dag 3 De arts met zijn gevoeligheden

 • Wat zijn mijn overlevingsstrategieën?
 • Hoe beïnvloedt dit mijn contact met de patiënt?
 • Ethische reflectie: hoe omgaan met macht?
 • Communiceren met collega’s

Dag 4 De arts en de patiënt: tweerichtingsverkeer

 • Integratie moment
 • Casusbespreking

 

Kijk gerust even verder naar de flyer van de opleiding. 

Attestering

Attest van deelname

Data

Zaterdag 25 september 2021

Zaterdag 16 oktober 2021

Zaterdag 13 november 2021

Zaterdag 11 december 2021

Telkens van 09u00 tot 15u30

Inschrijving

Online inschrijving


Locatie

't Borrelhuis

Witte Nonnenstraat 28

3500 Hasselt

Kostprijs

€ 380

inclusief syllabus en broodjeslunch

Informatie

Emily Van Hout - emily.vanhout@nzpl.be

Kim Trippas - kim.trippas@npzl.be

011 / 81 94 72

Verdiepende opleiding: Sterfstijlen start 16 september 2021
Nog 9 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Hulpverleners die zorgen voor palliatieve patiënten en hun naastbestaanden en werkzaam zijn in diverse settings zoals de thuiszorg, het ziekenhuis, het woonzorgcentrum, de voorziening voor mensen met een beperking, ...

Doelstellingen Inhoud

In deze opleiding wordt communicatie in palliatieve zorg benaderd vanuit verschillende sterfstijlen.  De Stichting STEM (*)  formuleerde op basis van onderzoek verschillende sterfstijlen.
Mensen hebben immers elk hun eigen visie op ziek zijn, afscheid nemen en doodgaan.
Iedereen heeft ook zijn eigen manier van communiceren hierover. Zo is de ene bijvoorbeeld eerder onbevangen en onbevreesd voor de dood terwijl de andere graag de touwtjes in handen neemt vanuit een behoefte naar controle. 
Sommige mensen gaan proactief aan de slag om zeker te zijn dat ze medezeggenschap hebben,  anderen verlaten zich op mensen die hen omringen. 
De ene communiceert hierover rechttoe rechtaan, de andere eerder ontwijkend of niet.
Dat zet jou voor de uitdaging om telkens opnieuw te zoeken naar hoe je best connectie maakt met de persoon voor je. 
Die visie op ziekte en sterven kan in de loop van een ziekteproces immers veranderen onder invloed van diverse factoren. Mensen kunnen bovendien communiceren in een stijl die heel erg aansluit of verschilt van de jouwe. 

In deze opleiding leer je vooral over de verschillen die er zijn en wat jou kan helpen om écht contact te maken zodat je de zorg kan bieden die de patiënt zelf voor ogen heeft.
Want palliatieve zorg is zorg op maat.

(*) http://www.stichtingstem.info

 Voor de flyer, klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

16 september 2021

14 oktober 2021

25 november 2021

telkens van 9:00 tot 12:30

Opbouw Inschrijving

Online inschrijven via onze website: www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

O.C. Sint-Katarina
Nicolaas Cleynaertstraat,
3500 Hasselt

Kostprijs

135€ inclusief syllabus

Informatie

Els Noels

011 81 94 72

els.noels@npzl.be

Samenwerking

Opleiding Palliatieve Zorg voor Kinesitherapeuten start 14 september 2021
Nog 0 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Kinesitherapeuten

Doelstellingen Inhoud

Als kinesist was je ongetwijfeld al betrokken bij de zorg voor een palliatieve patiënt. Dat je daarbij een belangrijke rol kan opnemen om de levenskwaliteit van deze mensen te verbeteren staat buiten kijf.
Wel horen we dat volgende vragen leven:

 • Hoe identificeer ik zo vroeg mogelijk een palliatieve patiënt zodat je je behandelingen hieraan kan aanpassen?
 • Welke rol kan ik vanaf dan opnemen?
 • Welke invloed heeft bepaalde medicatie op mijn kinesitherapeutische behandeling? 
 • Welke van mijn behandelingen zijn juist wel of niet meer aangewezen? 
 • Welke niet medicamenteuze behandelingstechnieken zijn helpend zijn op vlak van pijnbestrijding en comfortzorg? 
 • Hoe ondersteun ik  een patiënt in zijn proces om van een actief revaliderend behandelingsbeleid naar een comfortzorgbehandeling te evolueren? 
 • Wat antwoord ik als iemand zegt “ maar jij gaat me toch weer beter maken eh”. 
 • Hoe ben ik aanvullend en stem ik de zorg af met andere betrokken zorgverleners? 
 • Hoe kan ik mijn  eigen expertise  inzetten en verbreden als ik door een palliatieve bril kijk? 

In deze ervaringsgerichte opleiding bieden we praktische handvaten en inzichten aan die jou hierbij kunnen helpen. 

Thema's: 

 • Wat is palliatieve zorg? 
 • Vroegtijdige identificatie van een palliatieve patiënt 
 •  Pijn- en SymptoomcontroleTekens van naderend natuurlijk overlijden 
 •  Van een activerend revalidatie beleid naar een comfortzorgbeleid 
 •  Medisch begeleid sterven: een verhelderend begrippenkader 
 •  Ethische grondhoudingen in palliatieve zorg 
 •  Communicatie in palliatieve zorg 
 •  Multidisciplinair samenwerken 

Klik hier voor de flyer

Attestering

Accreditering aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Data

14 september 2021
30 september 2021
19 oktober 2021
18 november 2021

Telkens van 13u00 tot 20u30

Opbouw Inschrijving

Online via website: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

PXL

Kostprijs

€ 360,00 inclusief syllabus en maaltijd

Informatie

Els Noels els.noels@npzl.be - 011 81 94 72

Samenwerking

Multidisciplinaire Kernopleiding Palliatieve Zorg - najaar 2021 start 7 september 2021
Nog 7 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Alle hulpverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn: aan huis, in een ziekenhuis, een woonzorgcentrum, een voorziening voor personen met een beperking, een psychiatrisch verzorgingstehuis of ziekenhuis,…

Inhoud

Palliatieve zorg is een totaalzorg die zich toelegt op zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg. In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen. Je verwerft kennis en vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit alles doe je samen met collega’s uit diverse sectoren zodat een interactief leren ontstaat.

Volgende thema’s komen aan bod:

 • Geschiedenis van palliatieve zorg
 • Regelingen en tegemoetkomingen
 • De palliatieve patiënt
 • Pijn & symptoomcontrole
 • Een contextuele benadering
 • Kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg
 • Communicatie met palliatieve patiënten en hun naastbestaanden
 • Medisch begeleid sterven: een begrippenkader
 • Ethisch reflecteren op de grens van leven en dood
 • Spirituele zorg 
 • Rouwzorg
 • Waken
 • Zorg voor de zorgenden  

Voor de flyer klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest - Vlaams opleidingsverlof

Data

De opleiding bestaat uit 7 lesdagen:

 • 07 september 2021
 • 28 september 2021
 • 12 oktober 2021
 • 26 oktober 2021
 • 09 november 2021
 • 23 november 2021
 • 07 december 2021

TELKENS van 9u00 tot 16u30

Inschrijving

Online inschrijven via onze website:  http://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Ontmoetingscentrum Sint Katarina
Nicolaas Cleynaertslaan,
3500 Hasselt

Kostprijs

€ 495,00 - inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/water tijdens de pauzes

Informatie

Els Noels of Heidi Jans 
els.noels@npzl.be of heidi.jans@npzl.be
011 81 94 72