Vormingen

Op deze pagina vind je het overzicht van opleidingen en vorming georganiseerd door het Netwerk en andere organisaties.

Wil je een vorming op maat? Contacteer Axana Walterus - axana.walterus@npzl.be en voeg een ingevuld aanvraagformulier bij in je e-mail! 

 

De vormingsbrochure van het voorjaar 2021 kan je openen in issuu door hier te klikken.

De vormingsbrochure van het voorjaar 2021 kan je openen in pdf door hier te klikken 

 

Als je je inschrijft voor een vorming georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, gelden de annulatievoorwaarden.

Vormingen die georganiseerd worden door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, kan je via deze link terugvinden.

georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Limburg
georganiseerd door andere organisatie

Verdiepende opleiding: Psycho-emotionele ondersteuning voor artsen in palliatieve situaties start 25 september 2021
Nog 14 plaats(en) vrij.

Organisatie

VZW NPZL

Doelgroep

Dit is een verdiepende opleiding bedoeld voor artsen die eerder de basisopleiding palliatieve zorg voor artsen volgden

Doelstellingen

Arts-zijn is ook ontmoeten. Zo ontmoet je patiënten die elk hun eigen problemen, krachtbronnen, emoties en coping strategieën hebben. Je ontmoet ook families met hun eigen bezorgdheden en dynamieken.
En ongetwijfeld ontmoet je af en toe jezelf; als arts maar ook als mens.

Het doel van deze opleiding is even stil te staan bij al die ontmoetingsmomenten: hoe kunnen we bepaalde situaties en gedragingen beter 

begrijpen? Wat brengen deze ontmoetingen teweeg bij de patiënt? En hoe zit dat bij jezelf?

Verwacht je aan interactieve werkvormen, casusbesprekingen, uitwisseling en kennisoverdracht.

 

Social distancing kan gegarandeerd worden op locatie.
We zorgen dat rekening gehouden wordt met de veiligheidsvoorschriften.


Inhoud

Dag 1  De patiënt met zijn emoties en coping

 • Mijn patiënt en zijn coping en crisisgedrag
 • Emoties containen
 • Delen in onmacht
 • Een context van begrip en aanwezigheid creëren 

Dag 2  Lastige families of families die het lastig hebben?

 • Meerzijdige partijdigheid
 • Wat als… de familie een andere mening heeft over ‘goede zorg’?
 • Dynamieken binnen een familie
 • Hoe maak ik moeilijke thema’s bespreekbaar voor deze families?

Dag 3 De arts met zijn gevoeligheden

 • Wat zijn mijn overlevingsstrategieën?
 • Hoe beïnvloedt dit mijn contact met de patiënt?
 • Ethische reflectie: hoe omgaan met macht?
 • Communiceren met collega’s

Dag 4 De arts en de patiënt: tweerichtingsverkeer

 • Integratie moment
 • Casusbespreking

 

Kijk gerust even verder naar de flyer van de opleiding. 

Attestering

Attest van deelname

Data

Zaterdag 25 september 2021

Zaterdag 16 oktober 2021

Zaterdag 13 november 2021

Zaterdag 11 december 2021

Telkens van 09u00 tot 15u30

Inschrijving

Online inschrijving


Locatie

't Borrelhuis

Witte Nonnenstraat 28

3500 Hasselt

Kostprijs

€ 380

inclusief syllabus en broodjeslunch

Informatie

Emily Van Hout - emily.vanhout@nzpl.be

Kim Trippas - kim.trippas@npzl.be

011 / 81 94 72

Verdiepende opleiding: Sterfstijlen start 16 september 2021
Nog 16 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Hulpverleners die zorgen voor palliatieve patiënten en hun naastbestaanden en werkzaam zijn in diverse settings zoals de thuiszorg, het ziekenhuis, het woonzorgcentrum, de voorziening voor mensen met een beperking, ...

Inhoud

In deze opleiding wordt communicatie in palliatieve zorg benaderd vanuit verschillende sterfstijlen.  De Stichting STEM (*)  formuleerde op basis van onderzoek verschillende sterfstijlen.
Mensen hebben immers elk hun eigen visie op ziek zijn, afscheid nemen en doodgaan.
Iedereen heeft ook zijn eigen manier van communiceren hierover. Zo is de ene bijvoorbeeld eerder onbevangen en onbevreesd voor de dood terwijl de andere graag de touwtjes in handen neemt vanuit een behoefte naar controle. 
Sommige mensen gaan proactief aan de slag om zeker te zijn dat ze medezeggenschap hebben,  anderen verlaten zich op mensen die hen omringen. 
De ene communiceert hierover rechttoe rechtaan, de andere eerder ontwijkend of niet.
Dat zet jou voor de uitdaging om telkens opnieuw te zoeken naar hoe je best connectie maakt met de persoon voor je. 
Die visie op ziekte en sterven kan in de loop van een ziekteproces immers veranderen onder invloed van diverse factoren. Mensen kunnen bovendien communiceren in een stijl die heel erg aansluit of verschilt van de jouwe. 

In deze opleiding leer je vooral over de verschillen die er zijn en wat jou kan helpen om écht contact te maken zodat je de zorg kan bieden die de patiënt zelf voor ogen heeft.
Want palliatieve zorg is zorg op maat.

(*) http://www.stichtingstem.info

 Voor de flyer, klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

16 september 2021

14 oktober 2021

25 november 2021

telkens van 9:00 tot 12:30

Inschrijving

Online inschrijven via onze website: www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

O.C. Sint-Katarina
Nicolaas Cleynaertstraat,
3500 Hasselt

Kostprijs

135€ inclusief syllabus

Informatie

Els Noels

011 81 94 72

els.noels@npzl.be

Verdiepende opleiding: Aromatherapie start 10 juni 2021
Nog 21 plaats(en) vrij.

Doelgroep

Hulpverleners & vrijwilligers die werkzaam zijn in palliatieve zorg en zich in dit thema willen verdiepen. Alle disciplines uit diverse werksettings zijn welkom

Inhoud

Aromatherapie kan een belangrijke ondersteuning bieden in palliatieve zorg om het comfort en het welbevinden van een palliatieve patiënt te verbeteren. Zo kunnen etherische oliën gebruikt worden in de omgeving van de patiënt, tijdens het baden, verzorgen en masseren. De geuren kalmeren, ontspannen, verlichten, zuiveren en kunnen ondersteunend zijn op zowel lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel vlak.

In deze praktische workshop maak je kennis met de oliën en de vele toepassingsgebieden.
Je leert hoe je ze op een veilige manier kan gebruiken in de palliatieve zorg.

Spreker: Ellen Hageman. Zij is verpleegkundige in zowel het Palliatief Support Team als de Palliatieve Eenheid van het Universitair Ziekenhuis Leuven.  Bovendien is ze herboriste en aromatherapeute.

Voor de flyer, klik hier 

Attestering

Aanwezigheidsattest

Inschrijving

Online inschrijven via onze website: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

O.C. Sint-Katarina

Nicolaas Cleynaertslaan,

3500 Hasselt

 

Kostprijs

€ 45,00

Informatie

Els Noels

011 81 94 72

els.noels@npzl.be

 

Workshop: Zorg voor eigen spirituele bronnen start 8 juni 2021
Nog 10 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Hulpverleners die werkzaam zijn in palliatieve zorg. Alle disciplines uit diverse settings zijn welkom

Inhoud

Je kan niet blijven geven als je niet op tijd en stond jezelf oplaadt. Maar kennen we de bronnen waaruit we kunnen putten wel voldoende? Welke zijn de voornaamste spirituele bronnen? En hoe kunnen we deze bronnen integreren in ons leven en dieper doen stromen? Weinig of geen theorie in deze workshop; We vertrekken vanuit de visie van Dürckheim en het stoel-model dat hieruit is afgeleid, met de bedoeling dit op ons eigen leven te spiegelen. We oefenen eerst met filmfragmenten, daarna nemen we ruim de tijd om dit model voor onszelf in kaart te brengen en errond te delen. Tot slot beluisteren we ‘best practices’ bij elkaar over hoe we concreet aan verdieping kunnen werken, en kiezen uit deze lijst elk een eigen werkpunt. We komen opnieuw boven water aan de hand van een grappige kortfilm.

Speker: Katrien Cornette. Als ziekenhuispastor in de psychiatrie begeleidt Katrien dagelijks mensen met vragen rond zingeving.  Ze behaalde een doctoraat over en deed onderzoek naar de spirituele aspecten in de palliatieve zorg. Vanuit haar kennis, maar zeker ook vanuit haar ervaring, begeleidt ze hulpverleners om de spirituele dimensie in hun zorg te integreren en te verankeren.

Voor de flyer, klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Inschrijving

Online inschrijven via onze website: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

O.C. Sint-Katarina

Nicolaas Cleynaertslaan

3500 Hasselt

Kostprijs

€ 45,00

Informatie

Karen Vandebroek

011 81 94 72

karen.vandebroek@npzl.be

Het "gewone" sterven - Nog doodgewoon? start 3 juni 2021
Nog 0 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, ergotherapeuten, sociaal assistenten, moreel consultenten, vrijwilligers en andere hulpverleners die rond palliatieve zorg werken in diverse settings

Doelstellingen

Deze studiedag is door de corona maatergelen verplaatst naar 3 juni 2021. 

Een studiedag die gaat over het weer vertrouwd raken met het "gewone" stervensproces.
De voeling met deze materie lijken we op een generatie tijd kwijt geraakt te zijn. Als hulpverlener spelen we een sleutelrol in het aanleren van de patiënt en diens familie wat sterven inhoudt. 

Inhoud

De meeste mensen in België sterven in het ziekenhuis. Zelfs kankerpatiënten spenderen hun laatste levensmaanden nog te vaak in het ziekenhuis en 19% van de ziekenhuispopulatie bestaat uit palliatieve patiënten! Het is ook geen geheim dat het “gewone” sterven wel het normale verloop blijft, ondanks de belangstelling voor euthanasie en palliatieve sedatie.

Als we grote kans hebben op een “gewoon” overlijdensproces, waarom dan de nood om in een ziekenhuis te zijn?
Het lijkt erop dat onze vertrouwdheid met het “gewone” sterven is vervlogen. Het idee heerst dat sterven kort moet zijn, gecontroleerd, zonder lijden én liefst helemaal naar wens van de patiënt en/of familie. Toch is dat niet (altijd) mogelijk! Deze studiedag gaat over het weer vertrouwd raken met het "gewoon" stervensproces.
We stellen ons de volgende vragen: Hoe loopt dit in andere culturen? Wat is de tendens in België? Hoe kunnen we als zorgverleners communiceren met elkaar opdat patiënt en familie in vertrouwen en met een gerust hart naar deze laatste fase kunnen gaan. Welke taboes heersen er rond een gewoon stervensproces? Hoe kunnen we de sfeer rond een sterfbed beter vatten?

Voor de flyer klikt u hier

Attestering

Aanwezigheidsattest voorzien en accreditering voor artsen werd aangevraagd

Data

Donderdag 3 juni 2021

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

Provinciehuis, Boudewijnzaal
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
Parking via Bosstraat

Kostprijs

€95 
Na inschrijving ontvangt u een factuur

Informatie

Kim Trippas en Emily Van Hout

011 81 94 72 

kim.trippas@npzl.be - emily.vanhout@npzl.be

Multidisciplinaire Kernopleiding Palliatieve Zorg start 20 april 2021
Nog 5 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Alle hulpverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn: aan huis, in een ziekenhuis, een woonzorgcentrum, een voorziening voor personen met een beperking, een psychiatrisch verzorgingstehuis of ziekenhuis,…

Inhoud

Palliatieve zorg is een totaalzorg die zich toelegt op zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg. In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen. Je verwerft kennis en vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit alles doe je samen met collega’s uit diverse sectoren zodat een interactief leren ontstaat.

Volgende thema’s komen aan bod:
Geschiedenis van palliatieve zorg
Regelingen en tegemoetkomingen
De palliatieve patiënt
Pijn & symptoomcontrole
Een contextuele benadering
Kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg
Communicatie met palliatieve patiënten en hun naastbestaanden
Medisch begeleid sterven: een begrippenkader
Ethisch reflecteren op de grens van leven en dood
Spirituele zorg 
Rouwzorg
Waken
Zorg voor de zorgenden  

Voor de flyer, klik hier 

Attestering

Aanwezigheidsattest - Vlaams opleidingsverlof

Data

DATA:
Dinsdag, 20 april 2021
Dinsdag, 4 mei 2021
Dinsdag, 11 mei 2021
Dinsdag, 18 mei 2020
Dinsdag, 25 mei 2021
Dinsdag, 1 juni 2021
Dinsdag 8 juni 2021

OPBOUW:
De opleiding omvat 7 lesdagen van 09u00 tot 16u30

Inschrijving

Online inschrijven via onze website:  http://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Ontmoetingscentrum Sint Katarina
Nicolaas Cleynaertslaan,
3500 Hasselt

Kostprijs

€ 495,00 - inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/water tijdens de pauzes

Informatie

Els Noels of Heidi Jans 
els.noels@npzl.be of heidi.jans@npzl.be
011 81 94 72

Vrijwilligers in de palliatieve zorg start 1 april 2021
Nog 13 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Vrijwilligers die zich actief engageren in palliatieve zorg of die stap overwegen.

Doelstellingen

Een gevarieerde cursus waar u concreet iets aan hebt in het dagelijkse vrijwilligerswerk. U komt in contact met andere vrijwilligers die net als u het beste van zichzelf willen geven in palliatieve zorg. Gedeelde ervaringen zijn vaak sterke leerervaringen.

Inhoud

- Kennismaking 
- Wat is palliatieve zorg? 
- Pijn en pijnbehandeling
- Comfortzorg
- Communicatie en emotionele zorg
- Workshops complementaire zorg
- Zingeving en spiritualiteit
- Zorg voor jezelf
- Deontologie, beroepsgeheim en ethiek
- Rechten, plichten en statuut van de vrijwillger
- Taken van de vrijwilliger en plaats in het team
- Waar kan je terecht als vrijwilliger. Info uit het werkveld

Voor de flyer klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Donderdag 1 april 2021
Donderdag 22 april 2021
Donderdag 29 april2021
Donderdag 6 mei 2021
Donderdag 20 mei 2021
Donderdag 27 mei 2021
Donderdag 10 juni 2021   

Telkens van 13u00-16u30

Opbouw Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

Parochiaal Ontmoetingscentrum Sint-Katarina vzw
Zaal A

Nicolaas Cleynaertslaan

3500 Hasselt

Kostprijs

100 euro

Na inschrijving ontvangt u een factuur

Informatie

Kim Trippas

kim.trippas@npzl.be

011 81 94 72

Samenwerking

Maurice is palliatief en... hoe bespreek ik dit met hem? - UITGESTELD NAAR 2022 start 1 april 2021
Nog 0 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Hulpverleners die werken met personen met een beperking

Inhoud

Goed communiceren is geen evidentie. Laat staan wanneer er ook een beperking in het spel is. Sommige hulpverleners voelen zich niet vaardig genoeg om het gesprek aan te gaan met personen met een beperking. Anderen maken zich dan weer zorgen over  mogelijke reacties tijdens het gesprek en hoe daarmee om te gaan. Deze, en nog vele andere redenen, maken dat mensen met een beperking nog te vaak beschermd worden voor ‘moeilijke’ gesprekken. Dit terwijl zij net extra gebaat zijn bij duidelijke communicatie en informatie op maat…
Tijdens deze studiedag willen we extra aandacht besteden aan twee soorten ‘moeilijke’ gesprekken, namelijk: gesprekken rond vroegtijdige zorgplanning en slechtnieuwsgesprekken.
Annemieke Wagemans en Marijke Tonino zijn beiden arts voor verstandelijk gehandicapten in palliatieve zorg. Vanuit hun eigen  ervaringen zullen zij vertellen hoe er in de laatste levensfase gecommuniceerd kan worden met deze patiënten.

Annemieke Wagemans - 'Advance Care Planning voor personen met een verstandelijke beperking.'

Het gesprek aangaan over toekomstige zorg is niet altijd gemakkelijk. Wel is het belangrijk om de wensen van de cliënt en diens familie bijtijds te bespreken. Hiermee bereiken we dat er minder onrust is op het einde van het leven en er meer gebeurt wat cliënt en familie wensen.  Wat zijn ervaringen met het tijdig bespreken van toekomstige zorg (advance care planning) en wat is nodig om dit goed te kunnen doen?Aan de hand van casuïstiek krijgt u handvaten om palliatieve zorg bespreekbaar te maken met uw cliënten en familieleden.

Marijke Tonino - 'Help, mijn patiënt is ernstig ziek! Hoe moet ik dit bespreken?'

Aan de hand van casuïstiek wordt ingegaan op mogelijkheden en hindernissen bij het bespreken van ernstige ziekte en aanstaand overlijden bij en met mensen met verstandelijke beperking. Op welke manier kun je rekening houden met de ernst van de verstandelijke beperking en wat te doen bij bijkomende psychische problemen (zoals bijv. autisme)? Kun je mensen met een verstandelijke beperking wel voorbereiden op het levenseinde? Wat vertel je over de ziekte en wat over het stervensproces? En hoe doe je dat dan?

Klik hier voor de flyer

Attestering

Aanwezigheidsattest. Accreditering wordt aangevraagd.

Data

Donderdag 1 april 2021 van 9u00 tot 12u30

Inschrijving

Online via: http://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Provinciehuis (Boudewijnzaal)
Universiteistlaan 1 3500 Hasselt 

Kostprijs

€45
Incl. syllabus, koffie, thee en water

Informatie

Emily Van Hout - 011 81 94 72
emily.vanhout@npzl.be

Kinderen rouwen ook. De impact van verlies op jonge kinderen start 18 maart 2021

Meer info Organisatie

Hogeschool PXL dpt. Healthcare

Doelgroep

Deze lezing is bedoeld voor alle hulpverleners in de gezondheids– en welzijnszorg , leerkrachten, nabestaanden en voor iedereen die interesse heeft in dit thema.

Inhoud

In deze lezing tracht Lies Scaut antwoorden te vinden op volgende vragen:

 • ‘Hoe leg je aan kinderen uit wat de dood is?’
 • ‘Waarom gaan mensen dood?’ ‘Hoe voelt het om dood te gaan?’
 • ‘Mag je nog lachen als iemand gestorven is?’
 • ‘Waarom begrijpt niemand hoe eenzaam ik ben?’

Allemaal vragen van kinderen die je kan verwachten na een overlijden.
Hoe praat je hierover met kinderen? Welke reacties en emoties zijn normaal?
Tijdens deze lezing krijg je antwoorden en inzichten die je als volwassene kunnen helpen om toe te treden tot de leefwereld van kinderen.
Niet alleen de impact op kinderen is groot maar ook de impact op het gezin.
Je partner verliezen, betekent voor kinderen ook het verlies van een ouder. De getuigenis van Kurt Bongaerts tijdens deze avond toont het zoeken en worstelen als alleenstaande vader.

SPREKER:
Lies Scaut (1979) is maatschappelijk assistent, relatie-en gezinstherapeut en gespecialiseerd in rouwen trauma. Als rouwdeskundige is zij faculty member van het Portland Institute (US) en behaalde zijhet 'Certificate in Grief Therapy as Meaning Reconstruction. Zij ontwikkelde zelf verschillende creatievetechnieken in het werken met kinderen en gezinnen. Lies heeft meer dan tien jaar ervaring incrisis-en rampenopvang en heeft meerdere boeken gepubliceerd over rouw. Zij is coördinator vanhet postgraduaat rouw- en verliescounselor aan PXL Hogeschool en geeft daarnaast training in binnen-en buitenland.

Klik hier voor flyer

Data

Donderdag 18 maart 2021

19u00—22u00

Inschrijving

Inschrijven kan enkel via onderstaande link:

https://ins.pxl.be/Seminar/93367222

U ontvangt enkele dagen voor het seminarie de deelnamelink.
Facturatie wordt na de vorming bezorgd


Locatie

Omwille van de maatregelen rond Covid 19 bieden we dit seminarie aan via livestream.

Kostprijs
 • Externen: € 30
 • Personeel PXL: € 22
 • Studenten: € 10
Informatie

Alexandra.cloostermans@pxl.be/ 0474 34 55 62
Coördinator Levenslang Leren PXL Healthcare

Avondsymposium: Afscheid dat verbindt - Praten over het levenseinde - ONLINE start 16 maart 2021
Nog 9 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

multidisciplinair

Doelstellingen Inhoud

Gesprekken aan het levenseinde gaan vaak over praktische regelingen en papieren. Mensen in hun laatste levensfase hebben echter ook nood om te spreken over wat er echt toe doet, over waar ze zich zorgen over maken, waar ze dankbaar om zijn…

In haar boek ‘afscheid dat verbindt’ beschrijft Hilde Ingels haar eigen ervaringen met levenseindegesprekken. Altijd is er de ervaring dat het spreken over afscheid verbindend werkt. Het brengt de persoon in verbinding met zijn eigen beleving en geeft hem de kans deze te verwoorden. Spreken over afscheid verbindt deze persoon ook met allen die hem dierbaar zijn…

Een boeiend thema met een al even inspirerende spreker… De focus van de avond zal liggen op de manier waarop je in gesprek gaat over het levenseinde.

Hilde Ingels is socioloog en journalist. Ze werkt aan de Arteveldehoge-school. In 2015 richtte zij met Isabelle Desmidt Amfora vzw op.
Amfora werd in 2018 laureaat van de prijs ‘Passie voor Palliatieve Zorg’ van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Ze is ook de oprichter van ‘Afscheid dat verbindt’, een vormingsaanbod voor professionals en vrijwilligers in de zorg.

Voor de flyer, klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

dinsdag 16 maart 2021 van 19u30 tot 21u30

Opbouw Inschrijving

Online inschrijven via: www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

ONLINE

Deze vorming gaat online door via zoom. U ontvangt enkele dagen voor aanvang een link. Bij de start van de opleiding klikt u op deze link en komt u automatisch bij het avondsymposium terecht. Het is niet nodig hier iets extra voor te downloaden

Kostprijs

€ 25,00

Informatie

Karen Vandebroek - karen.vandebroek@npzl.be

Axana Walterus - axana.walterus@npzl.be

011 81 94 72

Samenwerking

Pijn & Symptoomcontrole - Symptoomcontrole in de laatste levensdagen - ONLINE start 4 maart 2021
Nog 6 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Verpleegkundigen die zorgen voor palliatieve patiënten en hun naastbestaanden en die al een basisopleiding palliatieve zorg hebben gevolgd. De opleiding staat open voor verpleegkundigen uit diverse settingen zoals de thuiszorg, het ziekenhuis, het woonzorgcentrum, de voorziening voor mensen met een beperking, ……

Inhoud

Verpleegkundigen hebben een belangrijke taak op vlak van lichamelijke zorg en pijn en symptoomcontrole in palliatieve zorg.
Pijn is een frequent voorkomend probleem maar ook andere klachten zoals kortademigheid, hoest, misselijkheid, delirium, onrust,… kunnen de levenskwaliteit en het comfort ernstig aantasten.

In deze verdiepende opleiding leer je hoe je als verpleegkundige deze ongemakken vroegtijdig kan opmerken, beoordelen en behandelen.
Naast enkele meer algemene symptomen in de laatste levensfase, komen ook de symptomen aan bod die kenmerkend zijn voor de laatste levensuren.

SPREKERS: Mevrouw Vera Bijnens, verpleegkundige palliatief support team ZOL, Genk.

 

Voor flyer, klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

donderdag 4 maart 2021 van 9u tot 12u30.

Inschrijving

Online via: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Online vorming

Kostprijs

€ 45,00

Informatie

Axana Walterus - axana.walterus@npzl.be

Karen Vandebroek - karen.vandebroek@npzl.be

011 81 94 72