Vormingen

Op deze pagina vind je het overzicht van opleidingen en vorming georganiseerd door het Netwerk en andere organisaties.

Wil je een vorming op maat? Contacteer Axana Walterus - axana.walterus@npzl.be en voeg een ingevuld aanvraagformulier bij in je e-mail! 

 

De vormingsbrochure van het najaar 2021 kan je openen in issuu door hier te klikken.

De vormingsbrochure van het najaar 2021 kan je openen in pdf door hier te klikken 

Voor de meeste recente datums en info --> zie lijst hieronder

 

Als je je inschrijft voor een vorming georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, gelden de annulatievoorwaarden.

Vormingen die georganiseerd worden door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, kan je via deze link terugvinden.

georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Limburg
georganiseerd door andere organisatie

Maurice is palliatief en... hoe bespreek ik dit met hem? start 31 maart 2022
Nog 0 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Hulpverleners die werken met personen met een beperking

Inhoud

Goed communiceren is geen evidentie. Laat staan wanneer er ook een beperking in het spel is. Sommige hulpverleners voelen zich niet vaardig genoeg om het gesprek aan te gaan met personen met een beperking. Anderen maken zich dan weer zorgen over  mogelijke reacties tijdens het gesprek en hoe daarmee om te gaan. Deze, en nog vele andere redenen, maken dat mensen met een beperking nog te vaak beschermd worden voor ‘moeilijke’ gesprekken. Dit terwijl zij net extra gebaat zijn bij duidelijke communicatie en informatie op maat…
Tijdens deze studiedag willen we extra aandacht besteden aan twee soorten ‘moeilijke’ gesprekken, namelijk: gesprekken rond vroegtijdige zorgplanning en slechtnieuwsgesprekken.
Anique Vogel en Marijke Tonino zijn beiden Arts voor Verstandelijk Gehandicapten in palliatieve zorg. Vanuit hun eigen  ervaringen zullen zij vertellen hoe er in de laatste levensfase gecommuniceerd kan worden met deze patiënten.

Anique Vogel - 'Advance Care Planning voor personen met een verstandelijke beperking.'

Het gesprek aangaan over toekomstige zorg is niet altijd gemakkelijk. Wel is het belangrijk om de wensen van de cliënt en diens familie bijtijds te bespreken. Hiermee bereiken we dat er minder onrust is op het einde van het leven en er meer gebeurt wat cliënt en familie wensen.  Wat zijn ervaringen met het tijdig bespreken van toekomstige zorg (advance care planning) en wat is nodig om dit goed te kunnen doen?Aan de hand van casuïstiek krijgt u handvaten om palliatieve zorg bespreekbaar te maken met uw cliënten en familieleden.

Marijke Tonino - 'Help, mijn patiënt is ernstig ziek! Hoe moet ik dit bespreken?'

Aan de hand van casuïstiek wordt ingegaan op mogelijkheden en hindernissen bij het bespreken van ernstige ziekte en aanstaand overlijden bij en met mensen met verstandelijke beperking. Op welke manier kun je rekening houden met de ernst van de verstandelijke beperking en wat te doen bij bijkomende psychische problemen (zoals bijv. autisme)? Kun je mensen met een verstandelijke beperking wel voorbereiden op het levenseinde? Wat vertel je over de ziekte en wat over het stervensproces? En hoe doe je dat dan?

Klik hier voor de flyer

Attestering

Aanwezigheidsattest. Accreditering wordt aangevraagd.

Data

Donderdag 31 maart 2022 van 9u00 tot 12u30

Inschrijving

Online via: http://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Provinciehuis (Boudewijnzaal)
Universiteistlaan 1 3500 Hasselt 

Kostprijs

€45
Incl. syllabus, koffie, thee en water

Informatie

Emily Van Hout - 011 81 94 72
emily.vanhout@npzl.be

Workshop: Spirituele registratie start 30 november 2021
Nog 13 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, vrijwilligers,… en alle andere geïnteresseerden

Inhoud

De spirituele dimensie is vaak de moeilijkste om ‘vat’ op te krijgen. Als men hierover spreekt blijft het vaak heel vaag en mistig. Toch bestaan er goede modellen om deze dimensie ook in het vizier te krijgen tijdens de palliatieve zorg. Echter het volgen van rijlessen maakt je nog niet tot een volleerd chauffeur. Ervaring is de volgende niet te missen stap. Eenzelfde verzuchting horen we vaak bij het aanbieden van deze modellen.

De aangeboden registratiemodellen lijken veelbelovend,maar men mist oefenkansen om zich erin te bekwamen. Men komt er ook moeilijk toe collega’smotiverend mee te nemen op de ingeslagen weg. Deze workshop biedt palliatieve zorgverleners uit verschillende settings de kans om eigen casussen inte brengen. We beluisteren deze in groep, en zoeken samen naar woorden om deze in het model van CORFIT of van LEGET in te vullen.

Begeleiding van de workshop:
Mevr. Katrien Cornette - Als ziekenhuispastor in de psychiatriebegeleidt Katrien dagelijks mensen met vragen rond zingeving. Ze behaalde een doctoraat over en deed onderzoek naar de spirituele aspecten in de palliatieve zorg. Vanuit haar kennis, maar zeker ook vanuithaar ervaring, begeleidt ze hulpverleners omde spirituele dimensie in hun zorg te integrerenen te verankeren.

 

Voor flyer klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

30 november 2021
van 13u00 tot 16u00

Inschrijving

www.npzl.be/nl/vorming
MAX. 16 deelnemers 


Locatie

Ontmoetingscentrum Sint-Katarina,
Nicolaas Cleynaertslaan,
3500 HASSELT

Kostprijs

45,00€

Informatie

Karen Vandebroek
karen.vandebroek@npzl.be
011/819472

Avondsymposium: Terminale Zorg en Rouw start 23 november 2021
Nog 29 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, vrijwilligers,… en alle andere geïnteresseerden.

Inhoud

Een palliatief ziekteproces verloopt met ups en downs en kan soms jaren duren. Wanneer iemand aankomt aan de laatste weken of dagen van zijn leven, spreken we van de terminale fase en terminale zorg. De symptomen die optreden in die terminale fase zijn heel specifiek en kondigen het naderend overlijden aan. Het zijn tekenen van het naderend overlijden, die vooral voor de omgeving heel beangstigend kunnen zijn.  Op dit moment in gesprek gaan met nabestaanden is niet gemakkelijk, maar wel heel belangrijk. Hoe kan je het best met families communiceren? Hoe kan jij naasten ondersteunen tijdens het waken? En wat na het overlijden? Kan je familieleden helpen zich voor te bereiden op het afscheid dat er onvermijdelijk aankomt? Wat kan je doen om familieleden te ondersteunen tijdens het rouwproces?

Mevr. Liesbet Muermans is rouw- en verliesconsulente met daarnaast ruime ervaring als verpleegkundige in palliatieve zorg. In haar praktijk, ont-moet-jezelf, begeleidt zij mensen die verlies hebben meegemaakt  of meemaken in de breedst mogelijke zin van het woord. Zij kijkt tijdens dit avondsymposium samen met ons naar deze vragen en nog vele anderen.

Voor de flyer klik hier

Attestering

aanwezigheidsattest en accreditering is aangevraagd.

Data

23 november 2021
van 20u00 tot 22u00

Inschrijving

https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Zaal Pabilo - Lokaal 4
Camille Huysmansplein 14,
3740 Bilzen

Kostprijs

25,00€

Informatie

NPZL
info@npzl.be
011/81 94 72

Avondsymposium: Medisch Begeleid Sterven start 28 oktober 2021
Nog 29 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, vrijwilligers,… en alle andere geïnteresseerden

Inhoud

Wanneer over palliatieve zorg gesproken wordt, zijn begrippen zoals “euthanasie” en “palliatieve sedatie”  haast niet meer weg te denken. Het wordt gezien als een soort vangnet, iets waar mensen op kunnen terugvallen wanneer het lijden of de aftakeling te groot wordt. Hoewel deze begrippen veel ruimte innemen in ons palliatief zorglandschap, is het niet altijd duidelijk wat er juist mee bedoeld wordt. Wat is nu juist het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie? Wat bedoeld een arts met een Niet-behandelbeslissing? Wie heeft hier recht op en wanneer kan dit allemaal? Wanneer kan dit juist helemaal niet?

Daarnaast staat een palliatieve patiënt natuurlijk niet alleen in zijn ziek zijn, vaak is er ook een netwerk van vrienden en familie betrokken. Ook zij hebben vragen wanneer het levenseinde ter sprake komt. Hoe communiceer je over medisch begeleid sterven naar de naasten?

Voor flyer klik hier

Attestering

aanwezigheidsattest en accreditering is aangevraagd.

Data

Donderdag 28 oktober 2021

Van 20u00 tot 22u00

Inschrijving

Online inschrijven via onze website: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Ontmoetingscentrum Sint-Katarina
Nicolaas Cleynaertslaan
3500 Hasselt

Afhankelijk van de coronamaatregelen kan de vorming ook online plaatsvinden. Hierover wordt tijdig gecommuniceerd

Kostprijs

€ 25,00

Informatie

Voor meer meer info:

info@npzl.be - 011/81.94.72

Verdiepende opleiding: Psycho-emotionele ondersteuning voor artsen in palliatieve situaties start 25 september 2021
Nog 12 plaats(en) vrij.

Organisatie

VZW NPZL

Doelgroep

Dit is een verdiepende opleiding bedoeld voor artsen die eerder de basisopleiding palliatieve zorg voor artsen volgden

Doelstellingen

Arts-zijn is ook ontmoeten. Zo ontmoet je patiënten die elk hun eigen problemen, krachtbronnen, emoties en coping strategieën hebben. Je ontmoet ook families met hun eigen bezorgdheden en dynamieken.
En ongetwijfeld ontmoet je af en toe jezelf; als arts maar ook als mens.

Het doel van deze opleiding is even stil te staan bij al die ontmoetingsmomenten: hoe kunnen we bepaalde situaties en gedragingen beter 

begrijpen? Wat brengen deze ontmoetingen teweeg bij de patiënt? En hoe zit dat bij jezelf?

Verwacht je aan interactieve werkvormen, casusbesprekingen, uitwisseling en kennisoverdracht.

 

Social distancing kan gegarandeerd worden op locatie.
We zorgen dat rekening gehouden wordt met de veiligheidsvoorschriften.


Inhoud

Dag 1  De patiënt met zijn emoties en coping

 • Mijn patiënt en zijn coping en crisisgedrag
 • Emoties containen
 • Delen in onmacht
 • Een context van begrip en aanwezigheid creëren 

Dag 2  Lastige families of families die het lastig hebben?

 • Meerzijdige partijdigheid
 • Wat als… de familie een andere mening heeft over ‘goede zorg’?
 • Dynamieken binnen een familie
 • Hoe maak ik moeilijke thema’s bespreekbaar voor deze families?

Dag 3 De arts met zijn gevoeligheden

 • Wat zijn mijn overlevingsstrategieën?
 • Hoe beïnvloedt dit mijn contact met de patiënt?
 • Ethische reflectie: hoe omgaan met macht?
 • Communiceren met collega’s

Dag 4 De arts en de patiënt: tweerichtingsverkeer

 • Integratie moment
 • Casusbespreking

 

Kijk gerust even verder naar de flyer van de opleiding. 

Attestering

Attest van deelname

Data

Zaterdag 25 september 2021

Zaterdag 16 oktober 2021

Zaterdag 13 november 2021

Zaterdag 11 december 2021

Telkens van 09u00 tot 15u30

Inschrijving

Online inschrijving


Locatie

't Borrelhuis

Witte Nonnenstraat 28

3500 Hasselt

Kostprijs

€ 380

inclusief syllabus en broodjeslunch

Informatie

Emily Van Hout - emily.vanhout@nzpl.be

Kim Trippas - kim.trippas@npzl.be

011 / 81 94 72

Verdiepende opleiding: Sterfstijlen start 16 september 2021
Nog 12 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Hulpverleners die zorgen voor palliatieve patiënten en hun naastbestaanden en werkzaam zijn in diverse settings zoals de thuiszorg, het ziekenhuis, het woonzorgcentrum, de voorziening voor mensen met een beperking, ...

Doelstellingen Inhoud

In deze opleiding wordt communicatie in palliatieve zorg benaderd vanuit verschillende sterfstijlen.  De Stichting STEM (*)  formuleerde op basis van onderzoek verschillende sterfstijlen.
Mensen hebben immers elk hun eigen visie op ziek zijn, afscheid nemen en doodgaan.
Iedereen heeft ook zijn eigen manier van communiceren hierover. Zo is de ene bijvoorbeeld eerder onbevangen en onbevreesd voor de dood terwijl de andere graag de touwtjes in handen neemt vanuit een behoefte naar controle. 
Sommige mensen gaan proactief aan de slag om zeker te zijn dat ze medezeggenschap hebben,  anderen verlaten zich op mensen die hen omringen. 
De ene communiceert hierover rechttoe rechtaan, de andere eerder ontwijkend of niet.
Dat zet jou voor de uitdaging om telkens opnieuw te zoeken naar hoe je best connectie maakt met de persoon voor je. 
Die visie op ziekte en sterven kan in de loop van een ziekteproces immers veranderen onder invloed van diverse factoren. Mensen kunnen bovendien communiceren in een stijl die heel erg aansluit of verschilt van de jouwe. 

In deze opleiding leer je vooral over de verschillen die er zijn en wat jou kan helpen om écht contact te maken zodat je de zorg kan bieden die de patiënt zelf voor ogen heeft.
Want palliatieve zorg is zorg op maat.

(*) http://www.stichtingstem.info

 Voor de flyer, klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

16 september 2021

14 oktober 2021

25 november 2021

telkens van 9:00 tot 12:30

Opbouw Inschrijving

Online inschrijven via onze website: www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

O.C. Sint-Katarina
Nicolaas Cleynaertstraat,
3500 Hasselt

Kostprijs

135€ inclusief syllabus

Informatie

Els Noels

011 81 94 72

els.noels@npzl.be

Samenwerking

Opleiding Palliatieve Zorg voor Kinesitherapeuten start 14 september 2021
Nog 0 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Kinesitherapeuten

Doelstellingen Inhoud

Als kinesist was je ongetwijfeld al betrokken bij de zorg voor een palliatieve patiënt. Dat je daarbij een belangrijke rol kan opnemen om de levenskwaliteit van deze mensen te verbeteren staat buiten kijf.
Wel horen we dat volgende vragen leven:

 • Hoe identificeer ik zo vroeg mogelijk een palliatieve patiënt zodat je je behandelingen hieraan kan aanpassen?
 • Welke rol kan ik vanaf dan opnemen?
 • Welke invloed heeft bepaalde medicatie op mijn kinesitherapeutische behandeling? 
 • Welke van mijn behandelingen zijn juist wel of niet meer aangewezen? 
 • Welke niet medicamenteuze behandelingstechnieken zijn helpend zijn op vlak van pijnbestrijding en comfortzorg? 
 • Hoe ondersteun ik  een patiënt in zijn proces om van een actief revaliderend behandelingsbeleid naar een comfortzorgbehandeling te evolueren? 
 • Wat antwoord ik als iemand zegt “ maar jij gaat me toch weer beter maken eh”. 
 • Hoe ben ik aanvullend en stem ik de zorg af met andere betrokken zorgverleners? 
 • Hoe kan ik mijn  eigen expertise  inzetten en verbreden als ik door een palliatieve bril kijk? 

In deze ervaringsgerichte opleiding bieden we praktische handvaten en inzichten aan die jou hierbij kunnen helpen. 

Thema's: 

 • Wat is palliatieve zorg? 
 • Vroegtijdige identificatie van een palliatieve patiënt 
 •  Pijn- en SymptoomcontroleTekens van naderend natuurlijk overlijden 
 •  Van een activerend revalidatie beleid naar een comfortzorgbeleid 
 •  Medisch begeleid sterven: een verhelderend begrippenkader 
 •  Ethische grondhoudingen in palliatieve zorg 
 •  Communicatie in palliatieve zorg 
 •  Multidisciplinair samenwerken 

Klik hier voor de flyer

Attestering

Accreditering aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Data

14 september 2021
30 september 2021
19 oktober 2021
18 november 2021

Telkens van 13u00 tot 20u30

Opbouw Inschrijving

Online via website: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

PXL

Kostprijs

€ 360,00 inclusief syllabus en maaltijd

Informatie

Els Noels els.noels@npzl.be - 011 81 94 72

Samenwerking

Multidisciplinaire Kernopleiding Palliatieve Zorg - najaar 2021 start 7 september 2021
Nog 14 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Alle hulpverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn: aan huis, in een ziekenhuis, een woonzorgcentrum, een voorziening voor personen met een beperking, een psychiatrisch verzorgingstehuis of ziekenhuis,…

Doelstellingen Inhoud

Palliatieve zorg is een totaalzorg die zich toelegt op zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg. In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen. Je verwerft kennis en vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit alles doe je samen met collega’s uit diverse sectoren zodat een interactief leren ontstaat.

Volgende thema’s komen aan bod:

 • Geschiedenis van palliatieve zorg
 • Regelingen en tegemoetkomingen
 • De palliatieve patiënt
 • Pijn & symptoomcontrole
 • Een contextuele benadering
 • Kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg
 • Communicatie met palliatieve patiënten en hun naastbestaanden
 • Medisch begeleid sterven: een begrippenkader
 • Ethisch reflecteren op de grens van leven en dood
 • Spirituele zorg 
 • Rouwzorg
 • Waken
 • Zorg voor de zorgenden  

Voor de flyer klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest - Vlaams opleidingsverlof

Data

De opleiding bestaat uit 7 lesdagen:

 • 07 september 2021
 • 21 september 2021
 • 12 oktober 2021
 • 26 oktober 2021
 • 09 november 2021
 • 23 november 2021
 • 07 december 2021

TELKENS van 9u00 tot 16u30

Opbouw Inschrijving

Online inschrijven via onze website:  http://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Ontmoetingscentrum Sint Katarina
Nicolaas Cleynaertslaan,
3500 Hasselt

Kostprijs

€ 495,00 - inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/water tijdens de pauzes

Informatie

Els Noels of Heidi Jans 
els.noels@npzl.be of heidi.jans@npzl.be
011 81 94 72

Samenwerking

Symposium Online: Het "gewone" sterven - Nog doodgewoon? start 3 juni 2021
Nog 16 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, ergotherapeuten, sociaal assistenten, moreel consultenten, vrijwilligers en andere hulpverleners die rond palliatieve zorg werken in diverse settings

Doelstellingen

Deze studiedag is door de corona maatergelen verplaatst naar 3 juni 2021 en zal online doorgaan.

Een studiedag die gaat over het weer vertrouwd raken met het "gewone" stervensproces.
De voeling met deze materie lijken we op een generatie tijd kwijt geraakt te zijn. Als hulpverlener spelen we een sleutelrol in het aanleren van de patiënt en diens familie wat sterven inhoudt. 

Inhoud

De meeste mensen in België sterven in het ziekenhuis. Zelfs kankerpatiënten spenderen hun laatste levensmaanden nog te vaak in het ziekenhuis en 19% van de ziekenhuispopulatie bestaat uit palliatieve patiënten! Het is ook geen geheim dat het “gewone” sterven wel het normale verloop blijft, ondanks de belangstelling voor euthanasie en palliatieve sedatie.

Als we grote kans hebben op een “gewoon” overlijdensproces, waarom dan de nood om in een ziekenhuis te zijn?
Het lijkt erop dat onze vertrouwdheid met het “gewone” sterven is vervlogen. Het idee heerst dat sterven kort moet zijn, gecontroleerd, zonder lijden én liefst helemaal naar wens van de patiënt en/of familie. Toch is dat niet (altijd) mogelijk! Deze studiedag gaat over het weer vertrouwd raken met het "gewoon" stervensproces.
We stellen ons de volgende vragen: Hoe loopt dit in andere culturen? Wat is de tendens in België? Hoe kunnen we als zorgverleners communiceren met elkaar opdat patiënt en familie in vertrouwen en met een gerust hart naar deze laatste fase kunnen gaan. Welke taboes heersen er rond een gewoon stervensproces? Hoe kunnen we de sfeer rond een sterfbed beter vatten?

Voor de flyer klikt u hier

De programmatie kan nog licht wijzigen owv de omstandigheden. Op de site vind u telkens de laatste juiste informatie. 

Attestering

Aanwezigheidsattest voorzien en accreditering voor artsen werd aangevraagd

Data

Donderdag 3 juni 2021

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

Link wordt verzonden na inschrijving

Kostprijs

€75 
Na inschrijving ontvangt u een factuur en later ook de link

Informatie

Kim Trippas en Emily Van Hout

011 81 94 72 

kim.trippas@npzl.be - emily.vanhout@npzl.be