Vormingen

Op deze pagina vind je het overzicht van opleidingen en vorming georganiseerd door het Netwerk en andere organisaties.

Wil je een vorming op maat? Contacteer Irène Henderickx - irene.henderickx@pallion.be en voeg een ingevuld aanvraagformulier bij in je e-mail! 

De vormingsbrochure van het najaar 2022 kan je openen in pdf door hier te klikken 

Voor de meeste recente datums en info --> zie lijst hieronder

 

Als je je inschrijft voor een vorming georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, gelden deze inschrijvingsmodatliteiten. Lees deze zeker goed door.

Vormingen die georganiseerd worden door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, kan je via deze link terugvinden.

georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Limburg
georganiseerd door andere organisatie

Vrijwilligers: Themadag Complementaire Zorg start 29 november 2022
Nog 57 plaats(en) vrij.

Organisatie

Pallion vzw

Doelgroep

Vrijwilligers (actief) vanuit (in) de verschillende zorgsettings

Inhoud

Complementaire zorg neemt een steeds belangrijkere plek in binnen palliatieve en terminale zorg. In palliatieve zorg wordt de focus verlegdvan cure naar care, naar een zo comfortabel mogelijk leven –ook wanneerhet levenseinde nadert– van de patiënt en zijn naasten.

Complementaire zorg kan een betekenisvolle rol opnemen als aanvulling op de standaardzorg en het comfort en gaat -net zoals palliatieve zorg uit van vier dimensies: aandacht voor lichamelijke, psychische, socialeen spirituele aspecten. Het kan angst, onrust, pijn, vermoeidheid, slapeloosheid en andere klachten draaglijker maken.

Je leert wat complementaire zorg is en hoe dit toegepast kan worden in de dagdagelijkse zorg. Door de brede opzet is deze dag geschikt als een eerste kennismaking. Je wordt ondergedompeld in de wereld van klanken, geuren, aanraken en ontspanningsoefeningen.

Klik hier voor de flyer

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Dinsdag 29 november 2022 van 9u00 tot 17u00

Inschrijving

Online inschrijven via: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Provinciehuis
Kempenzaal 1+2, Voerenzaal, Haspengouwzaal 1+2
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Kostprijs

40,00€ inclusief soep en broodjesmaaltijd

Informatie

Natascha Collas
natascha.collas@pallion.be
011 81 94 74

Werken op de grens van leven en dood start 25 november 2022
Nog 14 plaats(en) vrij.

Organisatie

Pallion vzw

Doelgroep

Verpleegkundigen, psychologen, zorgkundigen, artsen en andere hulpverleners die vanuit levenservaring rond verlies, sterven en rouwen willen groeien tot een grotere beschikbaarheid in het omgaan met stervenden, rouwenden en families. De focus ligt op het raakvlak van het eigen groeiproces en het gebeuren in en rond het sterfbed.

Inhoud

Verbinding en nabijheid begeleiden tijdens het stervensproces.

Families gidsen tijdens de laatste reis van één van hun dierbaren is voor hulpverleners een grote uitdaging. Als hulpverlener mensen nabij zijn, betekent hen de kans geven om samen met dierbaren stil te staan bij wat hen bindt en scheidt van elkaar.

Praten met patiënten en hun families over het afscheid is moeilijk, omdat het raakt aan het ongrijpbare van leven en dood. Te vaak proberen we deze pijnlijke momenten van onmacht of angst uit de weg te gaan. Zo ontnemen we onszelf de kans om dieper te leven. Durven stilstaan bij de vragen en noden van mensen is noodzakelijk om aan zinvolle levens- en stervensbegeleiding te doen.

Wevertrekken van ieders eigen visie op lijden en dood, eigen verlieservaringen en eigen rouwverwerking. Dit helpt om in het leven en sterven anderen beter nabij te zijn. Dit is een interactieve vorming waarbij een hoge mate van participatie van de deelnemers verlangd wordt en waar er zowel in grotere groep als in drietallen gewerkt wordt.

Sprekers

Dr. Joke Bossers en deskundigen palliatieve zorg Linda Symons en Kristine Jacobs, allen verbonden aan Pallion vzw, verenigen hun kennis om deze opleiding te verzorgen.

 

Klik hier voor flyer

Attestering

aanwezigheidsattest en accreditering is aangevraagd.

Data
 • Vrijdag 25 november 2022 - van 8u30 tot 16u30
 • Zaterdag 26 november 2022 - van 8u30 tot 12u00
Inschrijving

Online inschrijven via https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Park Ven
Kapelstraat 70
3590 Diepenbeek

Kostprijs

140.00€

Prijs inclusief syllabus, lunch en koffie/thee/water/versnapering tijdens de pauzes

Informatie

Kristine Jacobs
kristine.jacobs@pallion.be
011 81 94 74

Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen start 15 oktober 2022

Meer info Organisatie

Pallion vzw samen met Palliatieve Zorg Vlaanderen

Doelgroep

Artsen en specialisten die hun basiskennis van palliatieve zorg willen vergroten

Doelstellingen

Na de opleiding ben je in staat om:

 • Palliatieve situaties tijdig herkennen
 • Het gesprek hierover aangaan en de terminale fase aankaarten
 • Goede pijn- en symptoomcontrole toedienen
 • De patiënt en zijn omgeving ondersteunen op verschillende niveau's van palliatieve zorg
 • Te weten wat je kan verwachten van andere hulpverleners en ondersteunde diensten
Inhoud

Artsen die in aanraking komen met palliatieve situaties staan voor de uitdaging de nodige kennis te vergaren in een versnipperd opleidingslandschap. In het huidige universitaire artsen curriculum komt palliatieve zorg immers maar beperkt aan bod, ondanks de reeds gemaakte opwaardering in het curriculum. Daarom ontwikkelde het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, ondertussen hervormd tot Pallion, een aantal jaar geleden de basisopleiding palliatieve zorg voor artsen. Deze opleiding werd opgepikt door Palliatieve Zorg Vlaanderen en wordt sindsdien jaarlijks georganiseerd roterend over de Vlaamse provincies, in samenwerking met de Vlaamse universiteiten en netwerken palliatieve zorg. Dit jaar is de eer opnieuw aan Pallion, samen met de Universiteit Hasselt en Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Elke lesdag bestaat uit een mix van kennisoverdracht, interactieve werkvormen en oefeningen. Deelnemers dienen het hele traject te volgen en ontvangen op het einde een getuigschrift. Dit getuigschrift geeft automatisch toegang tot het Interuniversitaire Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen, een verdiepende opleiding.

Meer info: 
https://palliatievezorgvlaanderen.be/zorgverlener/vorming-en-opleiding/aanbod-vlaanderen/basisopleiding/basisopleiding-palliatieve-zorg-voor-artsen/
 

Data

De opleiding bestaat uit zes zaterdagen van oktober 2022 tot april 2023, telkens van 9u00 tot 16u00

 • zaterdag 15 oktober 2022
 • zaterdag 19 november 2022
 • zaterdag 10 december 2022
 • zaterdag 11 februari 2023
 • zaterdag 18 maart 2023
 • zaterdag 29 april 2023
Opbouw

15/10/2022       

 • Inleidende begrippen palliatieve zorg
 • Overzicht aanbod palliatieve zorg landschap
 • Casuïstiek Ethiek

19/11/2022     

 • Pijncontrole

10/12/2022     

 • Symptoomcontrole

11/02/2023      

 • Communicatie in palliatieve zorg

18/03/2023       

 • De context van de patiënt
 • Spirituele zorg

29/04/2023     

 • Euthanasie
 • Integratie van de opleiding door middel van casuïstiek
Inschrijving

Online inschrijven via: 

https://palliatievezorgvlaanderen.be/zorgverlener/vorming-en-opleiding/aanbod-vlaanderen/basisopleiding/basisopleiding-palliatieve-zorg-voor-artsen/


Locatie

Universiteit Hasselt
Campus Diepenbeek
Gebouw D

Kostprijs

650.00€ voor huisartsen/specialisten
450.00€ voor HAIO's

Prijs inclusief syllabus, lunch, koffie/thee/water tijdens de pauzes

Informatie

Kim Trippas
kim.trippas@pallion.be
011 81 94 74

Samenwerking

Palliatieve Zorg Vlaanderen i.s.m Pallion vzw

Workshop: Spirituele registratie start 27 september 2022
Nog 8 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, vrijwilligers,… en alle andere geïnteresseerden

Inhoud

De spirituele dimensie is vaak de moeilijkste om ‘vat’ op te krijgen. Als men hierover spreekt blijft het vaak heel vaag en mistig. Toch bestaan er goede modellen om deze dimensie ook in het vizier te krijgen tijdens de palliatieve zorg. Echter het volgen van rijlessen maakt je nog niet tot een volleerd chauffeur. Ervaring is de volgende niet te missen stap. Eenzelfde verzuchting horen we vaak bij het aanbieden van deze modellen.

De aangeboden registratiemodellen lijken veelbelovend,maar men mist oefenkansen om zich erin te bekwamen. Men komt er ook moeilijk toe collega’smotiverend mee te nemen op de ingeslagen weg. Deze workshop biedt palliatieve zorgverleners uit verschillende settings de kans om eigen casussen inte brengen. We beluisteren deze in groep, en zoeken samen naar woorden om deze in het model van CORFIT of van LEGET in te vullen.

Begeleiding van de workshop:
Mevr. Katrien Cornette - Als ziekenhuispastor in de psychiatriebegeleidt Katrien dagelijks mensen met vragen rond zingeving. Ze behaalde een doctoraat over en deed onderzoek naar de spirituele aspecten in de palliatieve zorg. Vanuit haar kennis, maar zeker ook vanuithaar ervaring, begeleidt ze hulpverleners omde spirituele dimensie in hun zorg te integrerenen te verankeren.

 

Voor flyer klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

dinsdag 27 september 2022
van 13u00 tot 16u00

Inschrijving

www.npzl.be/nl/vorming
MAX. 16 deelnemers 


Locatie

Provinciehuis
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT

Kostprijs

45,00€

Informatie

Cathy Goffin
cathy.goffin@pallion.be

011/81 94 74

Opleiding Palliatieve Zorg voor Kinesitherapeuten start 15 september 2022
Nog 19 plaats(en) vrij.

Organisatie

Pallion vzw

Doelgroep

Kinesitherapeuten die zich willen bekwamen in palliatieve zorg en werkzaam zijn in de thuiszorg, het ziekenhuis, woonzorgcentrum, voorziening voor mensen met een beperking, psychisch verzorgingstehuis of ziekenhuis e.a....

Inhoud

Palliatieve zorg is multidisciplinaire zorg. Ook kinesitherapeuten leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van palliatieve patiëntenen hun familie. Denken we maar aan comfortzorg d.m.v. harmonische technieken, massage, relaxatie,haptonomie, reflexologie en positionering. Ook kennis en inzet van beschikbare hulpmiddelen,positionering, transferassistentie en belevingsgerichtl uisteren dragen bij aan het welbevinden van de patiënt en zijn omgeving. Toch is het vaak nog zoeken naar hoe deze expertise kan in gezet worden in palliatieve zorg.

In deze opleiding bieden we een brede kijk op palliatieve en levenseinde-zorg. Hoe identificeer je zo vroeg mogelijk een palliatieve patiënt? Hoe pas je je behandelbeleid hierop aan? Vanaf wanneer wordteen activerend revalidatiebeleid een zorgbeleid gericht op comfortzorg? Wat kan er gedaan worden aan pijn en lastige symptomen? Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar? Hoe heb je aandacht voor de beleving, de krachtbronnen en het levensverhaal van mensen en hoe kan je daarin ondersteunend zijn? Hoe passen sommige medische beslissingen in een breder kader van levenseindezorg? Welke misverstanden bestaan daarover bij patiëntenen familie? Hoe neem jij, samen met de andere disciplines, je plaats in in palliatieve zorg?

Attestering

aanwezigheidsattest en accreditering is aangevraagd bij Pro Q Kine

Data
De opleiding omvat 5 lesdagen, telkens van 09u00 tot 16u30. 
 • donderdag 15 september 2022
 • dinsdag 27 september 2022
 • dinsdag 11 oktober 2022
 • dinsdag 25 november 2022
 • donderdag 17 november 2022

De laatste lesdag op do 17 november vindt plaats van 09u00 tot 12u30

Inschrijving

Online inschrijven via: www.npzl.be/nl/vorming

Maximum 24 deelnemers


Locatie

Provinciehuis
Lokaal -1.17
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Kostprijs

400.00€
inclusief syllabus, lunch, koffie/thee/water tijdens de pauzes

Informatie

Natascha Collas
natascha.collas@pallion.be
011 81 94 74

Vlaams Congres Palliatieve Zorg: Slag Kracht start 8 september 2022

Meer info Organisatie

Panal Leuven

Doelgroep

Multidisciplinair

Inhoud

Thema 2022: Slagkracht

Hoe houdt de palliatieve zorgsector zich staande op het ritme van verandering?

“Turbulente tijden”, horen wij zuchten onder zorgverleners. Na de impact van de coronacrisis wennen we intussen aan het zogenoemde ‘nieuwe normaal’, dat zorg naar het middelpunt van de maatschappij heeft geschoven. Die verschuiving brengt echter ook vragen met zich mee.

De palliatieve zorgsector is in beweging, maar hoe houden wij ons staande op het ritme van die verandering? Met welke blik kijken we naar de toekomst, welke uitdagingen staan ons te wachten, welke kansen? Hoe pakken wij broodnodige thema’s aan als interculturele communicatie, wijzigende gezinssamenstellingen en ambulantisering? En hoe behouden we een krachtige, dynamische en energieke aanpak doorheen dit alles?

Door middel van boeiende sprekers en stof tot nadenken, wil het Vlaams congres palliatieve zorg een antwoord bieden op deze vragen en deelnemers voldoende slagkracht bieden om binnen hun werkveld te groeien. Om dat te bewerkstelligen, steunt het congres op drie pijlers.

1.     Inzicht

2.     Erkenning

3.     Houvast

Vroegboekkorting tot 30 juni. 

Klik hier voor de flyer

Data

donderdag 8 september van 9u30 tot 16u30

Opbouw

Programma

09u30       Welkom met koffie

10u15       Opening van het congres/Welkomstwoord – prof. dr. Johan Menten

10u25       Palliatieve zorg nu & in de toekomst – Koen Matthys

11u15       Beschouwing op (palliatieve) zorg – Ignaas Devisch

12u05       Muzikaal intermezzo –  Cirkus in beweging: percussie

12u15       Lunch: broodjesmaaltijd

13u00       Innovatie in palliatieve zorg – Nico De Fauw

13u45       Van disconnectie naar verbinding: diversiteit in palliatieve zorg – Houssein Boukhriss

14u30       Muzikaal intermezzo – Cirkus in beweging: percussie

14u40       Koffiepauze

15u20       Een wereld in transitie: hoe blijf je overeind? – Silvia Prins

16u20       Afsluiting – prof. dr. Johan Menten

16u30       Einde

Inschrijving

Online inschrijven via: https://palliatievezorgvlaanderen.be/vlaams-congres-palliatieve-zorg/congres-2022/


Locatie

UZ Leuven
Centraal Auditorium Gasthuisberg

Kostprijs
 • Prijs: € 95 (tot 30 juni)
 •  Prijs: € 115 (vanaf 1 juli)
 • Inschrijven kan tot  23 augustus
Informatie

Vragen of meer info over het congres?

info@palliatievezorgvlaanderen.be 

info@panal.be

Samenwerking

Panal

Palliatieve Zorg Vlaanderen

Palliatief Support Team U.Z. Gasthuisberg

Multidisciplinaire Kernopleiding Palliatieve Zorg - najaar 2022 start 6 september 2022
Nog 7 plaats(en) vrij.

Organisatie

Pallion - Palliatieve Zorg Limburg vzw

Doelgroep

Alle hulpverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn: aan huis, in een ziekenhuis, een woonzorgcentrum, een voorziening voor personen met een beperking, een psychiatrisch verzorgingstehuis of ziekenhuis,…

Inhoud

alliatieve zorg is een totaalzorg die zich toelegt op zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg.

In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen. Je verwerft kennis en vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit alles doe je samen met collega’s uit diverse sectoren zodat een interactief leren ontstaat.

Volgende thema’s komen aan bod:

 • Geschiedenis van palliatieve zorg
 • Regelingen en tegemoetkomingen
 • De palliatieve patiënt
 • Pijn & symptoomcontrole
 • Een contextuele benadering
 • Kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg
 • Communicatie met palliatieve patiënten en hun naastbestaanden
 • Medisch begeleid sterven: een begrippenkader
 • Ethisch reflecteren op de grens van leven en dood
 • Spirituele zorg
 • Rouwzorg
 • Waken
 • Zorg voor de zorgenden
Attestering

Aanwezigheidsattest - Vlaams opleidingsverlof

Data
 • 06/09/2022
 • 20/09/2022
 • 04/10/2022
 • 18/10/2022
 • 08/11/2022
 • 22/11/2022
 • 06/12/2022

Telkens van 9:00 tot 16:30

Opbouw
De opleiding bestaat uit 7 dinsdagen: 
 • 06/09/2022
 • 20/09/2022
 • 04/10/2022
 • 18/10/2022
 • 08/11/2022
 • 22/11/2022
 • 06/12/2022

Telkens van 9:00 tot 16:30

Inschrijving

Inschrijven via: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Provinciehuis
Zaal -1.17
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Kostprijs

€ 495,00 - inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/water tijdens de pauzes.

Informatie

Heidi Jans
heidi.jans@npzl.be
011 81 94 74

GEANNULEERD - ZOMER Aandachtstraining start 12 juli 2022
Nog 15 plaats(en) vrij.

Inschrijven via de website is niet meer mogelijk. Neem telefonisch contact op voor meer info.

Organisatie

Pallion vzw

Doelgroep

Multidisciplinaire zorgverleners

Inhoud

Sta jij in de (palliatieve) zorg?

 • Wil jij graag op een leuke en veilige manier je veerkracht en weerbaarheid verhogen?
 • Wil je graag (terug) meer genieten van (de kleine dingen van) het leven?
 • Wil je graag meer inzicht krijgen in jezelf en je gedachten en gevoelens?
 • Wil jij graag beter leren omgaan met (je) gevoelens?
 • Wil je graag terug de macht in eigen handen nemen en je minder/niet meer laten drijven door je negatieve gedachten?
 • Wil je graag beter zorg dragen voor jouw lichaam en je (chronische) klachten?
 • Wil je graag je relatie met anderen verbeteren en beter leren communiceren? 

Een patiënt met ondraaglijke pijn, een bewoner die dreigt te stikken, een patiënt die onverwachts sterft, een oude dame die elke dag vraagt om te mogen sterven, een veeleisende partner, een collega-hulp- of zorgverlener of verantwoordelijke waar je het moeilijk mee hebt...

In de (palliatieve) zorg staan we vaak oog in oog met zware uitdagingen. Dit bezorgt ons heel wat onaangename gevoelens zoals machteloosheid, twijfel, onzekerheid, angst, verdriet en misschien ook kwaadheid. Zowel bij onszelf als bij de patiënt, hun naasten en bij collega-hulpverleners.

De coronacrisis heeft een enorme impact op onze maatschappij en op de zorg. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat veel hulpverleners door de coronacrisis zwaarder psychisch belast zijn en vaker last hebben van klachten zoals vermoeidheid, stress en onzekerheid. 

Dat lichaam en geest elkaar beïnvloeden is niet nieuw. Onze gedachten zijn geneigd met ons aan de haal te gaan in periodes van stress, druk, ongemak. Misschien raak je erdoor in een negatieve spiraal, misschien leef je net meer losgekoppeld van je emoties of ben je geneigd om nog meer druk op jezelf te leggen? Hoe je er ook op reageert, het heeft een weerslag op je lichaam. Opgespannen spieren, klachten van hoofdpijn, een druk op de borst, maag- darmklachten… zijn ons vaak niet onbekend

Deze zomer organiseert Pallion een unieke zomertraining; een 8-weken aandachtstraining voor mensen in de zorg. Het is een wetenschappelijk onderbouwde methode die je helpt om beter om te gaan met uitdagingen zoals pijn, piekeren, stress, slapeloosheid, depressie en burn-out. En dit zowel in je persoonlijke leven als in de zorg voor je patiënt of bewoner. Door meer aandacht te geven aan het hier en nu, leren we op een meer bewuste manier om te gaan met onze gedachten, emoties en lichaam. Dit leidt tot meer rust en ontspanning. 

Spreker: Irène Henderickx - mindfulness- en compassietrainer

Wil je graag ontdekken of aandachtstraining iets voor jou is? Dat kan op de vrijblijvende en kosteloze infoavond op dinsdag 28 juni om 19u in Siloam, Zonhoven. Inschrijven voor deze infoavond kan via mail: cathy.goffin@pallion.be en dit voor 27 juni.  

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

8 dinsdagen tussen 12 juli en 30 augustus - telkens van 18:30-21:30

 • 12 juli
 • 19 juli
 • 16 juli
 • 02 augustus
 • 09 augustus
 • 16 augustus
 • 23 augustus
 • 30 augustus
Opbouw

Gedurende 8 weken oefen je met een kleine, veilige groep en krijg je onder professionele begeleiding verschillende aandachts-, meditatie- en bewegingsoefeningen aangeboden.
Je wisselt ervaringen uit en je krijgt tips om aandacht in je dagelijks leven toe te passen.
Het is een 8-weken-stappenplan dat iedere week volgt op mekaar.
Ben je bereid om 8 dinsdagavonden in de zomer vrij te maken? En heb je de intentie om iedere dag 10 minuten tijd te besteden aan de oefeningen? Dan heten we je van harte welkom op onze unieke zomertraining!

Inschrijving

Online via: www.npzl.be/nl/vorming

maximum 15 deelnemers


Locatie

Bezinningscentrum Siloam - Stille ruimte
Holsteenweg 17
3520 Zonhoven

Kostprijs

€ 275,00

inclusief syllabus, oefeningen,thee & versnapering

Informatie

Cathy Goffin
cathy.goffin@pallion.be
011 81 94 74