Inschrijvingsmodaliteiten

Betalen:

 • Betaling gebeurt enkel na ontvangst van de factuur en met vermelding van de juiste mededeling (zie onderaan op factuur).
 • Afhankelijk van wat er aangegeven is bij de inschrijving, wordt de factuur naar de deelnemer of naar de werkgever gestuurd.

Annuleren:

 • Het Netwerk kan een aangekondigde vorming zelf annuleren indien de omstandigheden haar hiertoe dwingen. Het inschrijvingsgeld wordt dan integraal terugbetaald.
 •  Indien een deelnemer zich wil laten vervangen, dient dit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden vóór de aanvang van de vorming. Vervanging is immers enkel mogelijk voor de vorming in zijn geheel.

Studiedagen:

 • De deelnemer kan zijn deelname aan een studiedag annuleren tot 7 dagen voor het begin van de studiedag. Het inschrijvingsgeld wordt volledig teruggestort.
 • Annulatie dient schriftelijk / per mail te gebeuren.
 • Binnen de 7 dagen voor de start van de studiedag kan niet meer geannuleerd worden en zal het totale bedrag van het inschrijvingsgeld aangerekend worden.
 • Voor online vormingen: gelden dezelfde regels als gewone vorming.
  Er is geen annulering meer mogelijk binnen de 7 dagen voor de vorming. De link van de vorming, zal u ten laatste 1 dag op voorhand verzonden worden per mail, op het emailadres dat u heeft opgegeven bij inschrijving.

Opleidingen

 • De deelnemer kan zijn deelname aan een opleiding kosteloos annuleren tot 1 maand voor de start van de opleiding. Het inschrijvingsgeld wordt dan volledig terugbetaald.
 • Indien de deelnemer binnen de periode van 2 tot 4 weken voor de aanvang van de opleiding annuleert, wordt er een administratiekost aangerekend van 50 euro.
 • Binnen 2 weken voor de aanvang van de opleiding kan niet meer geannuleerd worden en zal het volledige inschrijvingsgeld aangerekend worden.

Deelnemen in meerdaagse opleidingen:

 • Inschrijven kan enkel voor de volledige opleiding en niet voor afzonderlijke dagdelen binnen die opleiding.
 • Je kan een gemiste les in de opleiding niet op een ander moment inhalen of je laten vervangen door een collega. Je ontvangt het lesmateriaal van de gemiste les.